x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JKKYETA14 [KOPIO]Laadunhallinta yliopistossa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on, että opiskelija sen suoritettuaan:
- tunnistaa suomalaisen laadunhallinnan linkityksen eurooppalaiseen laatutyöhön
- on selvillä laadunhallinnan keskeisistä käsitteistä ja menettelytavoista
- tuntee Tampereen laatujärjestelmän kokonaisuuden
- osaa soveltaa oppimaansa käytännön laatutyössä yliopistokontekstissa

Yleiskuvaus

Laadunhallinta yliopistossa -opintojakso koostuu luennoista, oheiskirjallisuudesta, esseestä, ryhmätyöskentelystä sekä palautetilaisuudesta. Opintojaksolla ajankohtaiset näkemykset laadunhallinnasta yhdistetään käytännön työskentelyyn yliopiston laatujärjestelmän kehittämiseksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta opiskelijaa. Ilmoittautumiset Nettiopsun kautta 3.2.-3.3.2014. Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään 10.

Opettajat

Leena Ahrio, Vastaava opettaja

Opetus

10.3.2014 – 24.4.2014
Luento-opetus 13 tuntia
Ryhmätyöskentely

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Oheiskirjallisuus:

- Harvey, L. & Green, D. 1993. Defining quality. Assessment & Evaluation in Higher Education 18 (1), 9-34-
- Tremblay, K. (2008). Assuring and Improving Quality. In Santiago, P. et al (Eds.) Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 1: Special features: Governance, Funding, Quality. Paris: OECD.
- Saarinen, T. (2009). Korkeakoulujen laadunvarmistuksen lyhyt historia Suomessa. KeVerkkolehti, vol. 8, no. 1.
- Muu luennoilla osoitettu kirjallinen materiaali.

Lisätiedot

Laadunhallinta yliopistossa -opintojakson lisäksi opiskelija voi osallistumalla aktiivisesti yliopiston laatutyöhön (esim. toimiminen arviointiryhmässä) saada 3 op Luottamustehtävissä toimiminen -opintojaksosta (kunkin yksikön opetussuunnitelman mukaisesti). Kukin opiskelija hakee opintopisteet omasta tieteenalayksiköstään opintojakson ohjeiden mukaisesti.