x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAS14 Vaihtuvasisältöinen erikoiskurssi 2: Vallan ja vastarinnan politiikat julkisessa kaupunkitilassa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Hallintotieteiden maisteriopinnot
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisiä julkisen kaupunkitilan, vallan ja politiikan suhteita jäsentäviä käsitteitä ja teorioita ja osaa analysoida kriittisesti poliittisen toiminnan muotoja ja ehtoja teknologisoituvissa ja globaalistuvissa nykykaupungeissa.

Yleiskuvaus

Kaupunki aukioineen ja katuineen on modernin yhteiskunnan, politiikan ja demokratian keskeisimpiä julkisia tiloja, jonka käytöstä ja hallinnasta on vuosisatojen kuluessa jatkuvasti kamppailtu, viimeksi muun muassa Arabikevään vallankumousten ja Occupy Wall Street -liikkeen yhteydessä. Niin yhteiskunnalliselta kuin tutkimukselliseltakin kannalta on erityisen kiinnostavaa ja tärkeää suunnata huomio niihin ajallisiin, tilallisiin, teknologisiin ja oikeudellisiin ehtoihin, jotka sekä avaavat että rajaavat mahdollisuuksia näyttäytyä, tulla nähdyksi ja toimia poliittisesti julkisessa kaupunkitilassa.

Tällä kurssilla kaupunkitilan politiikkaa lähestytään usean tieteenalan näkökulmasta. Kurssin pohdinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten yhä läpikotaisempi teknologiavälitteisyys, syvenevä globalisoituminen, muuttuvat osallistumisen odotukset ja kaupallistuminen muuttavat nykyisten kaupunkitilojen luonnetta. Kysymme, millaiset intressit määrittävät kaupunkitilojen rakentumista, millaista toimintaa ne mahdollistavat ja ehkäisevät, millaista politiikan pelitilaa tästä syntyy, ja millaisia – jopa radikaaleja – julkisten tilojen käyttöjä kansalaiset ja kansalaisliikkeet ovat viime vuosina visioineet ja kokeilleet. Kurssi yhdistelee erilaisia tulokulmia kaupunkitilan politiikkaan esittelemällä niin ajankohtaisia teoreettisia keskusteluja kuin käytännön tutkimusesimerkkejäkin.

Kurssi järjestetään neljän oppiaineen, politiikan tutkimuksen, ympäristön ja alueiden politiikan, mediatutkimuksen sekä oikeustieteen yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tiina Rättilä, Vastaava opettaja
Markus Laine, Opettaja

Opetus

8.9.2014 – 20.10.2014
Luento-opetus 18 tuntia
Maanantaisin
Ma 8.9.2014 - 20.10.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni ls B1100
Harjoitukset 14 tuntia
Perjantaisin
Pe 12.9.2014 - 17.10.2014 viikoittain klo 12-14, Päätalo rh E222,221

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa sekä osallistumista ryhmätöiden tekemiseen ja esittelyyn seminaarissa.

Lisätiedot

Ennakkoilmoittautuminen kurssille sähköpostitse (tiina.rattila@uta.fi) kurssin vastaavalle opettajalle 1.9.2014 mennessä.

Kurssille otetaan 48 opiskelijaa (12/oppiaine) ilmoittautumisjärjestyksessä. Hyväksytyille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla viikolla 36.