x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA12 Julkiset hallinta- ja hallintojärjestelmät (avoin yliopisto, monimuoto-opetus, Tampere) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot julkisten organisaatioiden toiminnan perusteista ja rajoituksista. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee julkisten organisaatioiden (kunnat, valtio, EU jne.) keskeisimmän käsitteistön ja teoriaperustan. Kurssin tavoitteena on tarjota valmiudet itsenäiseen kriittiseen analyysiin ja ajatteluun julkisen hallinnon asemasta ja merkityksestä yhteiskunnalle.

Yleiskuvaus

HUOM! Opetusajat ja -paikat päivitetään avoimen yliopisto-opetuksen opetusohjelmaan.

Johdantoluento;
päätösluento;
itsenäinen työskentely
Osallistuminen johdanto- sekä päätösluennoille on välttämätöntä: Johdantoluennolla ohjeistetaan itsenäiseen työskentelyyn. Päätösluennolla läpikäydään itsenäiset työt ja ohjeistetaan tentin suorittamiseen.
Luennot ja kirjallisuus tentitään sähköisessä tentissä.

Edeltävät opinnot: HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen (HAP110 Hallintotieteen perusteet).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti vain tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella. Ilmoittautumistiedot päivitetään tälle sivulle.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

yliopisto-opettaja Jani Rajaniemi, Vastaava opettaja

Opetus

18.9.2014 – 28.10.2014
Luento-opetus 20 tuntia
Kirjatentti 4 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Harisalo, Risto, Aarrevaara, Timo, Stenvall, Jari, Virtanen, Petri, Julkinen toiminta – julkinen politiikka. Tampere Univesity Press 2007.

Muu kurssilla jaettava aineisto.

Lisätiedot

Huom! Kurssille otetaan ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoita sekä TaY:n tutkinto-opiskelijoista muita kuin JKK:n tutkinto-ohjelmien opiskelijoita. Periodissa III (Jari Stenvall) järjestettävä kurssi on tarkoitettu JKK:n tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.