x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 10 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija laajentaa ja kehittää valmiuksiaan johdon laskentatoimen sisällölliseen hallintaan ja hyväksikäyttöön analyysi- ja kommunikaatiovälineenä sekä päätöksenteon tukena. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa sekä soveltaa entistä monipuolisemmin johdon laskentatoimen laskelmia.

Sisältö
Opintojakson aihealueet ovat: Kustannuslaskenta; Hinnoittelu; Toimintolaskenta; Vaihtoehtolaskelmat; Investointilaskelmat; Tavoite- ja tarkkailulaskelmat; Standardi- ja tavoitekustannuslaskenta; Budjetointi; Johdon laskentatoimen erityskysymyksiä ja ajankohtaisia aiheita.

Yleiskuvaus

Opintojakso koostuu luennoista ja niihin sisältyvistä harjoituksista sekä erillisestä harjoitusryhmätyöskentelystä ja harjoitustyöstä. Kurssi koostuu seuraavista osista (Huom! Kurssi jatkuu nelosperiodille):
Luennot
Laskuharjoitukset
Mikroharjoitukset
Ryhmätyö
Tentti (2 tenttiä: luentotentti III-periodin lopussa laskuharjoitusryhmien päätyttyä. Toinen tentti taulukkolaskentaharjoitusten päätyttyä IV-periodin lopussa).

HUOM! Pakollinen läsnäolo taulukkolaskentaharjoituksissa.

Avoimen opiskelijat tarvitsevat kulkukortit Aktuaarinkansliasta!

Opetusajat ja -paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä keväällä 2015 (päiväopetus).


Pakolliset edeltävät opinnot: KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet 5 op, josta tulisi olla vähintään hyvät (3) tiedot!
------
Kurssi on yrityksen laskentatoimen aineopintojen osajakso "Johdon laskentatoimi" -moduulista (koko em. moduuli yhteensä 25 op).

Maksu

100 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 19.12.2014. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Johanna Heiskanen, Vastaava opettaja

Opetus

21.1.2015 – 31.7.2015

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

  1. Neilimo - Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi. Edita, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  2. e-aineisto: Kurssin luentomateriaali kurssisivuilla.
  3. e-aineisto: Bhimani – Horngren – Datar - Rajan: Ma­nagement and Cost Accounting, Prentice Hall, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  4. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN KATLAA12 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta "KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 19.12.2014!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (15 paikkaa). Ks. pakolliset edeltävät opinnot

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352