x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA42/S33 Rauhanvälitystoiminta 2–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee konfliktinratkaisun rauhanomaisia keinoja ja menetelmiä sekä ymmärtää miten niitä sovelletaan käytäntöön. Opiskelija oppii myös arvioimaan kriittisesti rauhanvälitystoimintaan liittyviä ongelmia ja haasteita sekä teoreettisesti että käytännön esimerkkien kautta.

Yleiskuvaus

Torstai 26.2. klo 14-16

Tarja Seppä: Johdanto tematiikkaan: rauhanvälityksen käsite ja toimijat; rauhanvälityksen käytännöistä

Perjantai 27.2. klo 10-18

Ohjelma:

10.15-10.45   Tarja Seppä: Johdanto tematiikkaan ja suoritustapoihin

10.45-11.30   Lauratuulia Lehtinen (Ulkoasianministeriö): Suomi rauhanvälityksen edistäjänä

11.30-12.15   Ari Kerkkänen (Tapri): Pitkittyneet sosiaaliset konfliktit: Syyria ja rauhanvälitystoiminta

Keskustelu

12.30-13.00   Lounas

13.00-13.45   Tarja Väyrynen (Tapri): Naiset ja rauhanvälitystoiminta

13.45-14.30   Sami Lahdensuo (CMI – Crises Management Initiative): Rauhanprosessien poliittinen viitekehys. Esimerkkinä Myanmar

Lyhyt tauko

14.45-15.30   Petter Nissinen ja Katariina Mustasilta: Paikallistason rauhantyö – havaintoja Keniasta ja Somaliasta

Keskustelu

15.45-16.00   Kahvitauko

16.00-17.30   Paneeli  ”Rauhanvälityksen haasteet” – keskustelemassa Lauratuulia Lehtinen, Ari Kerkkänen, Tarja Väyrynen, Sami Lahdensuo, Petter Nissinen ja Katariina Mustasilta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostilla 19.1.-12.2.2015 Tarja Sepälle, tarja.seppa@uta.fi

Opettajat

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]uta.fi

Opetus

26.2.2015 – 27.2.2015
Luento-opetus 10 tuntia
To 26.2.2015 klo 14-16, Pinni B1096
Pe 27.2.2015 klo 10-18, Pinni B1096

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luentoihin pohjautuen kirjoitetaan annettavien ohjeiden mukaan oppimispäiväkirja, joka korvaa teoksen Bercovitch-Gartner (2 op). Kurssista on mahdollisuus saada myös 5 op kirjoittamalla laajempi essee.