x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA44 Kansainvälisen oikeuden peruskurssi (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva kansainvälisen oikeuden järjestelmästä, jossa valtiot ja kansainväliset järjestöt ovat keskeisiä subjekteja. Opiskelija tuntee erityisesti kansainvälisen oikeuden peruskysymyksiä ja kehityslinjoja sekä kansainvälisten järjestöjen toimintaa.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Luennot (20 t), tentti luennoista ja kirjallisuudesta.

OPETUSAJANKOHDAT JA -PAIKAT päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (ilta- ja/tai viikonloppuopetus).

Huom! Opintojakson voi Tampereen yliopiston tutkinnoissa sisällyttää valinnaisiin opintoihin. Opintojakson voi sisällyttää esim. valinnaisten opintojen Oikeus ja politiikka -teeemakokonaisuuteen.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 27.2.2015. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

julkisoikeuden yliopisto-opettaja Jaana Palander, Vastaava opettaja
Tuntiopettaja, OTL Kari Takamaa (Maanpuolustuskorkeakoulu), Opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentit:

ti 24.3.2015 klo 16-20 pt. ls. D10a+b
ti 28.4.2015 klo 16-20 pt. ls. D10a+b
ke 27.5.2015 klo 16-20 pt. ls. D10a+b

Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin viimeistään 7 päivää ennen tenttiä NettiRekassa. 

Oppimateriaalit

Kaikki opiskelijat tenttivät seuraavan teoksen:
1) Hakapää: Uusi kansainvälinen oikeus (3.uud.painos 2010).

Lisäksi opiskelijaa tenttii oman valintansa mukaan yhden seuraavista teoksista:

2a) Kolb: Introduction to the Law of United Nations. (2010)
2b) Gray: International Law and the Use of Force. (3. painos, 2008)
2c)Dinstein: The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict (2. painos,2010)

Kirjallisuuden lisäksi jokaisen opiskelijan on perehdyttävä seuraavien valtiosopimusten keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja. Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö. Asetus valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä kyseisen asetuksen liitteenä olevaan tämän valtiosopimuksen käännökseen, SopS 33/1980.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle HALJUA44
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

alkaa 19.2.2015 hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen päivitetään hakuajan alkaessa.
Huom! Opintojakson nimi "HALJUA44 Kansainvälisen oikeuden peruskurssi" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (20 opiskelijaa).

Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti 040-190 1820; Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen 050-4627352. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi