x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTA02 Talouden suunnittelu ja päätöksenteko julkisorganisaatioissa (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisyhteisöjen suunnittelun, päätöksenteon ja valvonnan syklin lähtökohdat ja perusperiaatteet. Hän hallitsee budjetoinnin peruskäsitteet ja -teoriat. Opiskelija ymmärtää budjetointiteorioita, budjetoinnin tutkimussuuntauksia, budjetointia koskevia normistoja, periaatteita ja käytännön sovelluksia sekä ymmärtää budjetointiprosessin eri vaiheet.

Sisältö
Opintojakso perehdyttää talouden suunnittelun teoreettisiin lähtökohtiin, erityyppisiin budjetointiperiaatteisiin sekä nykyisin kunnissa, kuntayhtymissä, valtiolla ja EU:ssa sovellettaviin talousarviokäytäntöihin.

Yleiskuvaus

Luento-opetus; kirjallinen tentti luennoista ja kirjallisuudesta sähköisenä tenttinä. Sähköinen tentti avautuu luentojen jälkeen (tenttiaika ilmoitetaan opetuksen alkaessa).

Opintojakso on hallintotieteiden kandidaattiohjelman aineopintoja/Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavien opintojen osajakso.

Pakolliset edeltävät opinnot: HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 27.2.2015. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelija: katso ilmoittautuminen alhaalta kohdasta "Lisätiedot".
Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti (50) vain tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa, ilmoittautumisen tiedot päivitetään ilmoittautumisosoitteessa mainitulle sivulle. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

prof. Lasse Oulasvirta, Vastaava opettaja

Opetus

17.3.2015 – 5.5.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ti 17.3.2015 klo 16-18, ls. C6
To 19.3.2015 klo 16-18, ls. C6
Ti 24.3.2015 klo 16-18, ls. C6
To 26.3.2015 klo 16-18, ls. C6
Ti 31.3.2015 klo 16-18, ls. C6
To 9.4.2015 klo 16-18, ls. C6
Ti 21.4.2015 klo 16-20, ls. C6, Huom. aika!
To 23.4.2015 klo 16-20, ls. C6, Huom. aika!
Ti 28.4.2015 klo 16-18, ls.C8, Huom. paikka!
Ti 5.5.2015 klo 16-18, ls. C6

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentti: ke 27.5.2015 klo 16.00-20, päätalo ls. D10a+b

Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat viimeistään 7 päivää ennen tenttiä NettiRekassa, tutkinto-opiskelijat NettiOpsussa

Oppimateriaalit

1. Bergmann, Andreas 2009. Public Sector Financial Management. Financial Times, Prentice Hall. Luku 3. E-aineisto.

2. Valtiovarainministeriö 2011. Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta. Helsinki: VM. E-aineisto.

3. Myllyntaus, Oiva (toim.) 2011. Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma. Suositus. Kuntaliiton verkkojulkaisu. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. E-aineisto.

4. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN HALJTA02 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta "HALJTA02 Talouden suunnittelu ja päätöksenteko julkisorganisaatioissa"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 27.2.2015!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (50 paikkaa). Ks. pakolliset edeltävät opinnotOpintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352