x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen (avoin yliopisto, verkko-opetus, Tampere) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteenalan peruskäsitteistön. Opiskelija ymmärtää hallinnon, organisaation ja johtamisen keskeiset kysymyksenasettelut ja kykenee soveltamaan tieteenalan perusteita itsenäisessä kirjallisessa työskentelyssä.

SISÄLTÖ
A Hallintotiede tieteenä
B Organisaatioteoriat
C Johtamisteoriat
D Innovaatiojärjestelmät

Yleiskuvaus

HUOM! Katso opetusajat ja -paikat avoimen yliopisto-opetuksen opetusohjelmasta.

Johdantoluento;
päätösluento;
itsenäinen työskentely.
Osallistuminen johdanto- sekö päätösluennoille on välttämätöntä: Johdantoluennolla ohjeistetaan itsenäiseen työskentelyyn. Päätösluennolla läpikäydään itsenäiset työt ja ohjeistetaan kirjatentin suorittamiseen.

Luennot (2 op) ja kirjallisuus (3 op) tentitään erillisinä sähköisinä tentteinä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Huom! Kurssille otetaan ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoita sekä TaY:n tutkinto-opiskelijoista muita kuin JKK:n tutkinto-ohjelmien opiskelijoita. Ilmoittautumistiedot päivitetään tähän. Periodissa II järjestettävä kurssi (opettajana Jari Stenvall) on tarkoitettu JKK:n tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

yliopisto-opettaja Jani Rajaniemi, Vastaava opettaja

Opetus

10.11.2014 – 7.1.2015
Luento-opetus 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Vartola, Juha: Näkökulmia byrokratiaan. Tampereen yliopisto, Johtamistieteiden laitos 2004.

2. Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat. Tampere University Press 2008.

3. Peltonen, Tuomo: Johtaminen ja organisointi. Teemoja, näkökulmia ja haasteita. KY-palvelu, Otava 2007.

Lisätiedot

Huom! Kurssille otetaan ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoita sekä TaY:n tutkinto-opiskelijoista muita kuin JKK:n tutkinto-ohjelmien opiskelijoita. Periodissa II on tarkoitettu JKK:n tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.