x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous (avoin yliopisto, monimuoto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perusteet kuntien, valtion ja Euroopan unionin taloudellisista voimavaroista ja niiden hallinnasta. Opiskelija tuntee kuntien, kuntakonsernien, valtion ja EU:n talouden perusteita ja osaa kertoa niissä parhaillaan toteutettavista uudistuksista. Hän ymmärtää henkilöstövoimavarojen keskeisyyden sekä talousinformaation tuottamisen ja käytön merkityksen julkisen toiminnan ohjauksessa ja arvioinnissa. Opiskelija tuntee paikallistalouden ja paikallisen julkistalouden käsitteet sekä ymmärtää julkisia menoja ja niiden rahoittamista koskevan päätöksenteon ja toimeenpanon lähtökohdat. Opiskelija hahmottaa kunnan taloudellisen roolin palveluja järjestävänä organisaationa.

SISÄLTÖ:
Opintojakso perehdyttää taloudellisten voimavarojen hallintaan valtion, kuntien ja Euroopan Unionin näkökulmista. Opintojaksossa tutustutaan julkisen sektorin instituutiotalouden peruskäsitteisiin, julkistalouden systematiikkaan, kuntien, valtion ja EU:n taloushallinnon perusteisiin, taloussuunnitteluun ja seurantajärjestelmiin sekä talouden valvontaan.

Yleiskuvaus

Luennot (24 h)

Luentojen jälkeen luentotentti. Luennot ja oppimateriaalit tentitään samassa tentissä. Kolme tenttimahdollisuutta.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 19.12.2014. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelija: katso ilmoittautuminen alhaalta kohdasta "Lisätiedot".
Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden (60) mukaisesti vain tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa, ilmoittautumisen tiedot päivitetään ilmoittautumisosoitteessa mainitulle sivulle. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

Opettajat

Engblom-Pelkkala Kristiina, Opettaja

Opetus

13.1.2015 – 10.3.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ti 13.1.2015 - 3.3.2015 viikoittain klo 16-19, Pinni B1097
Luentotentti
Ti 10.3.2015 klo 16-19, Pt. A1
Sähköiset uusintatentit
Ke 1.4.2015, Sähköinen uusintatentti auki 1.4 - 31.5

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

1. Johanson, Jan-Erik, Oulasvirta, Lasse & Vakkuri, Jarmo 2011. Taloushallintotieteiden asema ja tulevaisuus – tapausesimerkkinä Tampereen yliopisto. Teoksessa Virtanen, Turo, Ahonen, Pertti, Syväjärvi, Antti, Vartiainen, Pirkko, Vartola, Juha & Vuori Jari (toim.) Suomalainen hallinnon tutkimus – mistä, mitä, minne? Tampere: Tampere University Press, s. 140–164. E-aineisto.

2. Valtiovarainministeriö 2010. Julkinen talous tienhaarassa – Finanssipolitiikan suunta 2010-luvulla. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset.Helsinki: Valtiovarainministeriön julkaisuja 8/2010. E-aineisto.

3. Vakkuri, Jarmo 2009. Talousinformaatio kuntien ja kuntakonsernien päätöksenteossa – Mitä tiedetään, mitä ei tiedetä ja miten tutkimus voisi olla hyödyksi? Teoksessa Rajala, Tuija, Sinervo, Lotta-Maria & Vakkuri, Jarmo (toim.) Talouden perusteista julkisjohtamisen käytäntöihin – Kunnallistalouden emeritusprofessori Pentti Meklinin juhlakirja. Tampere: Kopio Niini, s. 165–192.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN HALJTP01 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta "HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 19.12.2014!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (60 paikkaa).


Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352