x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso (lainvalmistelukurssi) 15 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön roolin yhteiskunnan ohjaamisessa samoin kuin säädösvalmistelun luonteen yhteiskuntapoliittisena suunnitteluna. Hän tuntee lainsäädäntöprosessin, säädösvalmisteluaineiston oikeuslähdeopillisen merkityksen sekä säädöstekniikan perusteet.

Yleiskuvaus

Tutkimusjakso muodostuu tutkimuskurssista (eli seminaarista) ja lainvalmistelukurssista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksoon sisältyville tutkimuskurssille ja lainvalmistelukurssille ilmoittaudutaan kumpaankin erikseen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Majuri, Tuula (tuntiopettaja), Opettaja

Opetus

19.11.2014 – 3.12.2014
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
Ke 19.11.2014 - 3.12.2014 viikoittain klo 12.15-16.00, Linna K113
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Lainvalmistelukurssi suoritetaan kirjallisella harjoitustyöllä, joka palautetaan luentojen päätyttyä viimeistään 10.12. Ohjeet harjoitustyön tekemiseen ja palauttamiseen tulevat moodleen.