x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA51 Kunnallinen päätöksenteko ja viranomaistoiminta 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija:

- hallitsee ja ymmärtää luottamushenkilö- ja viranhaltijapäätöksenteon keskeiset sisällöt, erot ja reunaehdot oikeudelliselta kannalta

- ymmärtää ja kykenee erittelemään oppimaansa oikeuden ja politiikan keskinäissuhteiden, lainmukaisten kokouskäytäntöjen, erityyppisten päätöksentekotilanteiden ja -menettelyjen sekä oikeussuojan toteutumisen näkökulmista

- hallitsee valmiudet toimia virkavastuisesti erilaisten kunnallisten toimielinten vastuullisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä

Opettajat

julkisoikeuden yliopistonlehtori Mikko Knuutinen, Vastaava opettaja

Opetus

14.1.2015 – 25.3.2015
Luento-opetus 8 tuntia
Ke 14.1.2015 - 25.3.2015 viikoittain klo 14-16, Linna K106
Ryhmätyöskentely 12 tuntia
Kirjatentti 2 tuntia
Ke 8.4.2015, Linna K113, Opintojakson ensimmäinen tenttitilaisuus ke 8.4.2015 klo 14-16

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Harjula-Prättälä: Kuntalaki: Tausta ja tulkinnat. Jyväskylä 2007 (tai uudempi). Luvut 2-3, 7 ja 11.

2. Kunnan kokousmuisti. Suomen Kuntaliitto. 2008 (tai uudempi).

3. Kunnan hallintosääntö. Valtuuston työjärjestys. Suomen Kuntaliitto 2003. Saatavana e-aineistona.

4. Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Helsinki 2008 (tai uudempi). Saatavana e-aineistona.

5. Luottamushenkilön käsikirja. UNIpress 2012.