x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JKKSTA14 Strategian substanssikirjallisuus (avoin yliopisto, kirjatentti, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Strategiasuunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen painottuva kirjallisuuskokonaisuus, jonka avulla opiskelija laajentaa tietämystään toimintaympäristön ja liiketoiminnan kehittämisen haasteista ja dynaamisuudesta.

Sisältö
- Strategiaprosessiin, strategiasisältöihin ja/tai strategiakonteksteihin liittyvä kirjallisuus.

Yleiskuvaus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti suoritettavana kirjallisuustenttinä sähköisessä tentissä 31.5.2015 mennessä, jona aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava. Katso sähköisen tentin OHJE. Huom! Ennen sähköiseen tenttiin ilmoittautumista: ilmoittaudu opiskelijaksi tälle opintojaksolle (alhaalla kohta Lisätiedot).

Pakolliset edeltävät opinnot: JKKSTP11 Strategian perusteet. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa  –jakson JKKSTA14 Strategian substanssikirjallisuus ilman edeltävän kurssin suorittamista (kirsi.hasanen@uta.fi)!

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille.

Opettajat

kirjallisuustentin vastaanottaja: yliopistonlehtori Kari Lohivesi, Vastaava opettaja

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Jokin seuraavista vaihtoehdoista kuulustelijan ilmoittamassa laajuudessa:

1)     Bob De Wit & Ron Meyer: Strategy: Process, Content, Context. Thomson 2004.

2)     Gerry Johnson & Kevin Scholes & Richard Whittington: Exploring Corporate Strategy. 8th edition. Pearson 2008.

Teoksiltaan vaihtuva strategiakirjallisuutta käsittelevä kokonaisuus.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN JKKSTA14 OPINTOJAKSOLLE:
alkaa 13.8.2014 verkkolomakkeella. Tähän opintojaksoon voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Hakulomakkeella kohta "JKKSTA14 Strategian substanssikirjallisuus"

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä pakolliset edeltävät opinnot (JKKSTP11 Strategian perusteet) huomioiden.
Avoimen yliopiston kiintiö (30). Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
*****
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352