x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA12 Julkiset hallinta- ja hallintojärjestelmät (avoin yliopisto, monimuoto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot julkisten organisaatioiden toiminnan perusteista ja rajoituksista. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee julkisten organisaatioiden (kunnat, valtio, EU jne.) keskeisimmän käsitteistön ja teoriaperustan. Kurssin tavoitteena on tarjota valmiudet itsenäiseen kriittiseen analyysiin ja ajatteluun julkisen hallinnon asemasta ja merkityksestä yhteiskunnalle.

Sisältö
Kurssi esittelee julkisen toiminnan rakennetta, toiminnallisia periaatteita ja keskeisiä prosesseja. Erityistä huomiota kiinnitetään demokratian ja hallinnon välisten suhteiden problemaattisuuteen. Kurssi esittelee julkisen toiminnan – julkiset palvelut, julkinen sääntely ja tulonsiirrot – pääkäsitteet ja pohtii julkisen hallinnon suhdetta markkinatalouteen ja globalisaatioon.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

HUOM! Opetusajankohtiin tulossa muutoksia ja opetuskertoja tulee lisää (yht. 20 h). Opetuskerrat tallennetaan. (Tieto päivitetty 14.8.14)
Johdantoluento 18.9.2014;
Päätösluento 28.10.2014;
itsenäinen työskentely
Osallistuminen johdanto- sekä päätösluennoille on välttämätöntä. Kurssi suoritetaan johdantoluennolla annettujen ohjeiden mukaisesti.


Pakolliset edeltävät opinnot: HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen (HAP110 Hallintotieteen perusteet).

Huom! Opintojakso on ollut aikaisemmassa (2011-2012) opetussuunnitelmassa nimellä HAP310 Suomen julkinen hallintojärjestelmä ja EU:n hallinto.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään TI 9.9.14. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelija: katso ilmoittautuminen alhaalta kohdasta "Lisätiedot". Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa, ilmoittautumistiedot päivitetään ilmoittautumisosoitteessa mainitulle sivulle. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

Opettajat

yliopisto-opettaja Jani Rajaniemi, Vastaava opettaja

Opetus

18.9.2014 – 28.10.2014
Luento-opetus 20 tuntia
To 18.9.2014 klo 16-20, pt. ls. A1, Kalevantie 4, Aloitustapaaminen
To 2.10.2014 klo 16-18.30, pt.ls. A1
To 16.10.2014 klo 16-18.30, pt. ls. A1
Ti 28.10.2014 klo 17-21, pt. ls. A1, Päätöstapaaminen

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Harisalo, Risto, Aarrevaara, Timo, Stenvall, Jari, Virtanen, Petri, Julkinen toiminta – julkinen politiikka. Tampere Univesity Press 2007.

Muu kurssilla jaettava aineisto.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle HALHAA12
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen alkaa 13.8.
2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "HALHAA12 Julkiset hallinto- ja hallintajärjestelmät" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2014.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä vaadittavat edeltävät opinnot (HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen/HAP110 Hallintotieteen perusteet) huomioiden. Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat: ilmoittautuminen NettiOpsussa, ei siis avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352