x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA22 Henkilöverotus (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee Suomen tuloverojärjestelmän kokonaisrakenteen ja tuloverotuksen keskeisen käsitteistön. Opiskelija tuntee erityyppisten verovelvollisten verovelvollisuusaseman tuloverotuksessa ja hallitsee henkilöverotuksen keskeisen aineellisen sisällön. Opiskelija osaa soveltaa henkilöverotusta koskevia säännöksiä käytännön tilanteissa.

Sisältö
1. Tuloverojärjestelmä ja sen rakenne
• peruskäsitteet
• verovelvollisuuden määräytyminen
• tulolähdejako
• tulolajijako

2. Henkilöverotus
• verotettavan tulon laskeminen
• pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset
• ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset
• vero ja siitä tehtävät vähennykset
• tappiontasaus
• ennakkoperintä

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).

Luennot 27 h; harjoitukset 15 h; kirjallinen tentti
Tentissä saa käyttää apuna Verolait-kirjaa ja laskinta. Tentissä suoritetaan kerralla kirjallisuuden, luentojen ja harjoitusten sisältö.

Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään tutkinto-ohjelman opetusohjelmaan.

Pakolliset edeltävät opinnot: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen
Suositeltavat edeltävät opinnot: KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään TO 9.10.14. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

vero-oikeuden yliopistonlehtori Pekka Nykänen, Vastaava opettaja
Martti Nieminen, Vastaava opettaja

Opetus

29.10.2014 – 10.12.2014
Luento-opetus 27 tuntia
Harjoitukset 15 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Uusintatentit:
12.1.2015 klo 8-12 pt. ls. D10a+b
9.2.2015 klo 8-12 pt. ls. D10a+b

Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat uusintatentteihin NettiRekan kautta viimeistään 7 päivää ennen tenttiä.

Oppimateriaalit

 1. Myrsky - Räbinä: Henkilökohtaisen tulon verotus, 2010, tai uudempi painos.
 2. Opettajan vuosittain osoittamat 2-3 artikkelia.
 3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Tuloverolaki 1535/92, Ve 101
 • Tuloveroasetus 1551/92, Ve 102
 • VeroHp verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista, Ve 103
 • VeroHp verovapaista matkakustannusten korvauksista, Ve 104
 • Maatilatalouden tuloverolaki 543/67, Ve 115
 • Laki korkotulon lähdeverosta 1341/90, Ve 134
 • Kansaneläkelaki 347/56 (lyhennysote), Ve 140
 • Sairausvakuutuslaki 1224/2004 (lyhennysote), Ve 141
 • Ennakkoperintälaki 1118/96, Ve 201
 • Ennakkoperintäasetus 1124/96, Ve 202
 • VeroHp ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määristä, Ve 203

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle KATYVA22
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen
alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom!
Opintojakson nimi "KATYVA22 Henkilöverotus"ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.
Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2014

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (10 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat pakolliset edeltävät opinnot (KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen) huomioiden. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa jakson KATYVA22 Henkilöverotus ilman edeltävän kurssin suorittamista (tellervo.helenius@uta.fi)! Etusija pakollisen edeltävän kurssin suorittaneilla. Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt: koulutussihteeri Marjo Lahti 040-190 1820.  Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius 050-462 7352. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi