x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA14 Johdatus aluekehittämiseen (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso Aluekehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on välineet ymmärtää alueellisen näkökulman julkiselle johtamiselle ja päätöksenteolle asettamat erityishaasteet. Hän tunnistaa keskeisimmät kehittämistyössä tehtäviä valintoja linjaavat teoreettiset näkökulmat sekä erilaisista yhteiskuntapoliittisista arvoista nousevat painotukset. Hän kykenee myös paikantamaan erilaisten teoriasuuntausten tai arvoasetelmien heijastumia julkisessa päätöksenteossa. Opintojakson suorittanut on lisäksi hankkinut valmiudet soveltaa kehittämisnäkökulmasta nousevia erityiskysymyksiä erilaisissa tutkimusasetelmissa.

Sisältö
Alueellisen kehityksen ja aluekehittämisen ydinkysymykset ja peruskäsitteet. Kehittämistyön merkitykset, tavoitteet ja käytännöt sekä näiden kytkeytyminen erilaisiin yhteiskuntapoliittisiin arvoasetelmiin. Kehittämispolitiikan ajankohtaiset haasteet.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).

Luento-opetus 24 t (2 op); kirjatentti (3 op)

Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Pakolliset edeltävät opinnot: HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa  –jakson HALKAA14 Johdatus aluekehittämiseen ilman edeltävän kurssin suorittamista (tellervo.helenius@uta.fi)!

Kurssi perehdyttää opiskelijat alueellisen kehityksen ja kehittämistyön avainkysymyksiin ja keskeiseen teoriaperustaan sekä alueelliseen ajattelutapaan näkökulmana yhteiskunnallisiin muutoksiin ja kehityskulkuihin sekä kehityksen erilaisiin hallintavälineisiin.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään MA 20.10.14. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Ilari Karppi, Vastaava opettaja

Opetus

29.10.2014 – 17.12.2014
Luento-opetus 24 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kurssilaiset saavat sähköisen avaimen Moodle-oppimisalustalle, jolta kurssin oppimateriaali on saatavissa.

Kurssin osana tentitään erillisessä kirjallisuuskuulustelussa (3 op) seuraavat teokset:

1. Pike, Anthony, Rodríguez-Pose, Andrés & Tomaney, John. 2006. Local and regional development. London: Routledge.

2. Hermant-de Callataÿ, Corinne & Svanfeldt, Christian. 2011. Cities of tomorrow. Challenges, visions, ways forward. European Commission, Directorate General for Regional Policy. Luxembourg: EurOP.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle HALKAA14
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen
alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "HALKAA14 Johdatus aluekehittämiseen" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.
Ilmoittautuminen päättyy 5.10.2014

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (10 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen) huomioiden.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352