x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA24 Eurooppaoikeus (avoin yliopisto-opetus, kirjatentti, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • HALJUA24 Eurooppaoikeus
    Osallistuminen opetukseen - Eurooppaoikeuden luento
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot Euroopan unionin rakenteesta, instituutioista ja päätöksentekojärjestelmästä. Hän tuntee integraation taustaa, osaa havainnoida nykytilaa ja pystyy hahmottamaan tulevaisuuden vaihtoehtoja. Opiskelija ymmärtää EU-oikeuden erityislaatuisuuden, tunnistaa keskeisimmät oikeusperiaatteet ja tutustuu aineellisen EU-oikeuden perusteisiin.

Sisältö
– Euroopan oikeudellisen integraation kehityspiirteet
– Euroopan unionin rakenne ja toimielimet
– EU-oikeuden rakenne, lähteet ja keskeiset periaatteet
– EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden välinen suhde
– Tavaroiden, työvoiman, palveluiden ja pääoman vapaa
liikkuvuus
- Yksilön oikeussuoja EU-oikeudessa, erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirja
– Kilpailuoikeuden pääpiirteet

Yleiskuvaus

Opintojakso suoritetaan sähköisenä kirjatenttinä lukuvuoden 2014-2015 aikana. Opiskelijalle myönnetään opinto-oikeutta 31.5.2015 saakka, jona aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.

Pakollinen edeltävä opintojakso: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa  –jakson HALJUA24 Eurooppaoikeus ilman edeltävän kurssin suorittamista (kirsi.hasanen@uta.fi)!

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille.

Opettajat

julkisoikeuden yliopistonlehtori Pauli Rautiainen, Vastaava opettaja

Opetus

1.9.2014 – 31.5.2015
Kirjatentti 4 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Sähköisessä kirjatentissä suoritetaan seuraava kirjallisuus:
1. Raitio, Juha: Euroopan integraatio ja Euroopan unionin rakenteet, 2011.
2. Ojanen, Tuomas: EU-oikeuden perusteita, 2010.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN HALJUA24 OPINTOJAKSOLLE:
kirjatenttinä suoritettavalle opintojaksolle alkaa 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "HALJUA24 Eurooppaoikeus" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (20 opiskelijaa/opintojakso) pakolliset vaadittavat edeltävät opinnot (KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen) huomioiden.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352