x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAP11 Taloustieteen perusteet (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee talousteoreettisen ajattelutavan ja peruskäsitteistön ja osaa soveltaa niitä ymmärtääkseen markkinatalousyhteiskunnan toiminnan periaatteita.

Sisältö
Taloustieteen peruskäsitteistö, markkinoiden toimintaperiaate ja talouspolitiikan rooli markkinataloudessa.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Huom! Opetus on yhteisopetusta tutkinto-opetuksen ryhmissä (päiväopetus).

Luennot (28 t) ja tentti luennoista sekä kirjallisuudesta.

Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Huom!
Varaudu tekemään luennoilla omat luentomuistiinpanot.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään MA 1.9.14. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Hannu Laurila, Vastaava opettaja

Opetus

5.9.2014 – 17.10.2014
Luento-opetus 28 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentti: pe 24.10.2014 klo 8-12, Pinni B ls.1100 (ei ilmoittautumista

Uusintatentit:
ma 3.11.2014 klo 8-12, pt. ls. D10a+b
ti 18.11.2014 klo 16-20, pt. ls. D10a+b
ma 1.12.2014 klo 8-12, pt. ls. D10a+b

Uusintatentteihin avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat NettiRekassa 7 päivää ennen tenttiä.

 

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla ilmoitettu materiaali.
2. Krugman, Paul; Wells, Robin & Graddy, Kathryn (2007): Economics. Worth.
3. Begg, David K. H.; Fischer, Stanley & Dornbusch, Rudiger (2008): Economics (9th ed.). McGraw-Hill.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINTOJAKSOLLE KATTAP11
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen alkaa  13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Kurssi täynnä. Mahdollisia perumispaikkoja voi kysyä opetuksen alkuun saakka.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (40 opiskelijaa/opintojakso).
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
*****
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352