x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA42 Konfliktinratkaisu (avoin yliopisto, kirjatentti tai osall. opetukseen, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee konfliktinratkaisun rauhanomaisia keinoja ja menetelmiä sekä ymmärtää miten niitä sovelletaan käytäntöön. Opiskelija oppii myös arvioimaan kriittisesti eri konfliktinratkaisumenetelmiin liittyviä ongelmia ja haasteita sekä teoreettisesti että käytännön esimerkkien kautta.

Sisältö
Konflikti, konfliktien estäminen, konfliktinratkaisu, konfliktien välitystoiminta, rauhanrakentaminen, sovittelu.

Yleiskuvaus

Suoritusvaihtoehto 1: Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä (sähköisessä tentissä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana syksyllä 2014 tai keväällä 2015. Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.

Suoritusvaihtoehto 2 (lähiopetus, vain kevät 2015): osallistuminen opetukseen "POLKVA42/S33 Rauhanvälitystoiminta (2-5 op)"
- luennot 26.2.-27.2.2015, linkki opetusaikatauluun
- luentoihin pohjautuen kirjoitetaan annettavien ohjeiden mukaan oppimispäiväkirja, joka korvaa teoksen Bercovitch-Gartner (2 op). Kurssista on mahdollisuus saada myös 5 op kirjoittamalla laajempi essee.
- Huom! Jos suoritat oppimispäiväkirjalla (2 op), kirjatenttinä tentittäväksi jää Rambotsham – Woodhouse – Miall -teos (3 op).
- opettaja: Tarja Seppä

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa jakson POLKVA42 ilman edeltävän kurssin suorittamista (kirsi.hasanen@uta.fi)!

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille. Osallistuminen opetukseen (vain kevät 2015): Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 2.2.2015. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

lähiopetus: Tarja Seppä, Vastaava opettaja
kirjallisuustentin vastaanottaja: Tarja Seppä, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

RambotshamWoodhouseMiall (2011), Contemporary Conflict Resolution. Polity Press 2011. 3. painos (3 op), sekä

BercovitchGartner (toim.), International Conflict Mediation. Routledge 2008. (2 op) (e-aineisto) tai
Bar-Siman-Tov
(toim.), From Conflict Resolution to Reconciliation. Oxford University Press 2004. (2 op) (e-aineisto)

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN POLKVA42 OPINTOJAKSOLLE:

- kirjatenttisuoritustapaan alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "POLKVA42 Konfliktinratkaisu, kirjatentti" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

-kevään 2015 lähiopetukseen ilmoittautuminen alkaa 20.11.2014 verkkolomakkeella.

  • Huom! Hakulomakkeessa kohta "POLKVA42 Konfliktinratkaisu, lähiopetus".
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 2.2.2015!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi) huomioiden. 

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa
koulutussihteeri Marjo Lahti, 040-190 1820
opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, 050-4627352
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi