x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA41 Väkivallan uudet muodot, turvallisuuskäsityksen muutos (avoin yliopisto, kirjatentti, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sotaan ja sodan oikeutukseen liittyviä muutostekijöitä sekä turvallisuusparadigman muutosta ja sen ilmentymiä. Opiskelija oppii näkemään turvallisuuskäsitysten merkitykset toteutettavaan politiikkaan. Opiskelija saa valmiudet lähestyä erilaisia käytännön turvallisuuskysymyksiä erilaisista kansainvälisten suhteiden turvallisuuskäsitysten näkökulmista.

Sisältö
Väkivalta, sota, uudet sodat, sodan oikeutus, turvallisuus, inhimillinen turvallisuus, sodan ja väkivallan sukupuolittunut luonne.

Yleiskuvaus

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä (sähköisessä tentissä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana (syksyllä 2014 tai keväällä 2015).

Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa jakson POLKVA41 ilman edeltävän kurssin suorittamista (kirsi.hasanen@uta.fi)!

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille.

Opettajat

kirjallisuustentin vastaanottaja: Tarja Seppä, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

Kaksi seuraavista:

BuzanHansen, The Evolution of International Security Studies. Cambridge University Press 2009  (e-materiaali) (2 op),

Walzer (2000), Just and Unjust Wars. A Moral Argument with Historical Illustrations. Basic Books 2000. 3. painos (2 op),

Kronsell Svedberg (toim.), Making Gender, Making War. Violence, Military and Peacekeeping Practices. Routledge 2012. (e-aineisto) (2 op).

Sekä artikkelit (yht. 1 op):

Newman, Edward (2010), Critical human security studies. Review of International Studies, 36(1), ss: 77–94. (e-aineisto)

Malesevic, Sinisa (2008), The Sociology of New Wars? Assessing the Causes and Objectives of Contemporary Violent Conflicts? International Political Sociology, 2, ss: 97–112. (e-aineisto)

Melander, Erik – Magnus Oberg –Jonathan Hall (2009), Are ‘New Wars’ More Atrocious? Battle Severity, Civilian Killed and Forced Migration Before and After the End of the Cold War, European Journal of International Relations, 15(3), ss: 505–536. (e-aineisto)

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN POLKVA41 OPINTOJAKSOLLE:
alkaa 13.8.2013 klo 10.00 verkkolomakkeella.

Katso hakuohjeet ja -lomake
.
Huom! Opintojakson nimi  "POLKVA41 Väkivallan uudet muodot..., kirjatentti" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.
 Ilmoittautua voi koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi) huomioiden.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa
koulutussihteeri Marjo Lahti, 040-190 1820
opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, 050-4627352
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi