x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA32 Ulkopolitiikka ja diplomatia (avoin yliopisto, kirjatentti tai osall. opetukseen, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt ymmärrystään maailmanpolitiikan keskeisistä rakenteista tutustumalla niiden puitteissa tapahtuviin prosesseihin sekä merkittävimpiin toimijoihin. Hän myös syventää ymmärrystään aihetta sivuavista kansainvälisen politiikan teoreettisista keskusteluista ja osaa itse soveltaa niissä esiintyviä ajatuksia.

Sisältö
Maailmanpolitiikka, rakenteet, instituutiot, prosessit, toimijat, kansainvälisen politiikan teoriat.

Yleiskuvaus

Suoritustapa 1: kirjallinen tentti (sähköisenä tenttinä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana (syksy 2014 tai kevät 2015). Tentissä tentitään kirjallisuus ja artikkelit. Huom! Artikkelit (1 op) on mahdollista suorittaa myös henkilökohtaisella lukupäiväkirjalla.
Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava (ja sekä mahdollinen lukupäiväkirja palautettava).

Suoritustapa 2: lähiopetusryhmä 1 tai 2 osallistuminen. (vain kevät 2015):
Lähiopetusryhmä 1: "POLKVA31/32/S31 Populaarikulttuuri ja maailmanpolitiikka 5 op"
- opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus)
- luennot (24 h) 19.3.-14.5.2015, linkki opetusaikatauluun
- Kurssin käytytään opiskelija - tuntee tieteenalan keskustelut maailmanpolitiikan, populaarikulttuurin ja estetiikan suhteesta - osaa tarkastella kriittisesti populaarikulttuurin ja maailmanpolitiikan yhteenkietoutuneita rakenteita  - osaa soveltaa kurssilla oppimiaan metodologisia työkaluja analysoidessaan aineistoja itsenäisesti ja ryhmissä
- opettajat Anni Kangas, Saara Särmä
Lähiopetusryhmä 2:
"POLKVA32Russian Foreign Policy Discourses and Practices (2-5 op)"
- opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus)
- luennot (20 h) 19.3.-14.5.2015, linkki opetusaikatauluun
- Huom! Läsnäolo pakollinen; ryhmäkeskustelut; suullinen esitys.

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa jakson POLKVA32 ilman edeltävän kurssin suorittamista (kirsi.hasanen@uta.fi)!

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille. Osallistuminen opetukseen: Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 27.2.2015. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

kirjallisuustentin vastaanottaja: Helle Palu, Vastaava opettaja
Lähiopetusryhmä 1: Anni Kangas, Saara Särmä, Vastaava opettaja
Lähiopetusryhmä 2: Sirke Mäkinen, Vastaava opettaja

Opetus

Lukupiiri

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

Hudson, Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. Rowman & Littlefield 2007. (2 op)

JönssonHall, Essence of Diplomacy. Palgrave Macmillan 2005 (e-aineisto) (2 op).

Artikkelit (1 op):

  • Steven Bernstein & Benjamin Cashore, "Complex global governance and domestic policies: four pathways of influence", International Affairs, Vol. 88 (3), 2012
  • Cristian Cantir & Juliet Kaarbo, "Contested Roles and Domestic Politics: Reflections on Role Theory in Foreign Policy Analysis and IR Theory", Foreign Policy Analysis, Vol. 8 (1), 2012URL
  • Luke Glanville, "The Antecedents of 'Sovereignty as Responsibility'", European Journal of International Relations, Vol. 17 (2), 2011URL
  • Thomas G. Weiss, "What Happened to the Idea of World Government", International Studies Quarterly, Vol. 53 (2), 2009URL
  • Xun Cao, "Global Networks and Domestic Policy Convergence: A Network Explanation of Policy Changes", World Politics, Vol. 64 (3), 2012

Kaikki artikkelit ovat saatavilla Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelmissa (Nelli).

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN POLKVA32 OPINTOJAKSOLLE:

- kirjatenttivaihtoehtoon
alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "POLKVA32 Ulkopolitiikka ja diplomatia, kirjatentti". ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.
Ilmoittautua voi koko lukuvuoden 2013-2014 ajan.

-kevään 2015 lähiopetukseen ilmoittautuminen (lähiopetusryhmä 1 tai 2) alkaa 20.11.2014 verkkolomakkeella.

  • Huom! Hakulomakkeella kohta "POLKVA32 Ulkopolitiikka ja diplomatia, Populaarikulttuuri..." tai  "POLKVA32 Ulkopolitiikka ja diplomatia, Russian Foreign..."
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 27.2.2015!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi) huomioiden.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelijaei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa
koulutussihteeri Marjo Lahti, 040-190 1820, opintokoordinaattori Kirsi Hasanen 050-4627352 Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi