x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot (avoin yliopisto, kirjatentti tai osall. opetukseen, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakso syventää politiikan teorian tuntemusta perehdyttämällä opiskelijan yhteen uudempaan ja yhteen vanhempaan poliittisen ajattelun keskeiseen teokseen. Opiskelija saavuttaa hyvän ymmärryksen valitsemiensa teoreetikkojen ajatuksista ja merkityksestä politiikan tutkimuksessa. Opiskelija kykenee sisäistämään klassikkojen teorioita ja jäsentämään niiden avulla nykyajan politiikkaa.

Sisältö
Politiikan teorian vanhat ja uudet klassikot; opiskelija perehtyy yhteen vanhempaan ja uudempaan klassikkoon.

Yleiskuvaus

Suoritusvaihtoehto 1: Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä (sähköisessä tentissä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana syksyllä 2014 tai keväällä 2015. Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.

Suoritusvaihtoehto 2 (vain keväällä 2015):
1) osallistuminen opetukseen "POLVOA51/52/S10 Mitä oikeudenmukaisuus on? (5 op)"
- opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus)
- 7.1.-12.3.2015 (24 h), linkki opetusaikatauluun
- suoritetaan luentotenttinä sekä aiheeseen liittyvän kirjallisuuden tentillä
- opettaja: Kaisa Herne
Huom!
Korvaavuuden voi käyttää jompaan kumpaan opintojaksoon POLVOA51 tai POLVOA52 (ei molempiin).

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa jakson POLVOA52 ilman edeltävän kurssin suorittamista (kirsi.hasanen@uta.fi)!

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille. Osallistuminen opetukseen (vain keväällä 2015): Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 19.12.2014. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

lähiopetus kevät 2015: Kaisa Herne, Vastaava opettaja
kirjallisuustentin vastaanottaja: Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

Vanhemmat klassikot: yksi seuraavista teoksista (3 op)
Platon
, Valtio. Teokset IV. Otava 1999. 2. painos.
Aristoteles
, Politiikka. Teokset VIII. Gaudeamus 1991.
Machiavelli
, Ruhtinas. Karisto 1997.
Hobbes
, Leviathan (osat 1-2). Vastapaino 1991.
Locke
, Tutkielma hallitusvallasta. Gaudeamus 1995.
Rousseau
, Yhteiskuntasopimuksesta. Karisto 1997. 3. painos.

Uudemmat klassikot: yksi seuraavista teoksista (2 op)
Arendt
, Vita activa. Vastapaino 2001.
Gramsci
, Vankilavihkot. Vastapaino 2012.
Olson,
The Logic of Collective Action. Harvard University Press 1965 (tai uudempi painos).
Rawls
, Oikeudenmukaisuusteoria. WSOY 1988.
Weber,
Politiikka kutsumuksena ja ammattina. Teoksessa Weber: Tiede ja politiikka – kutsumus ja ammatti. Vastapaino 2009.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN POLVOA52 OPINTOJAKSOLLE:

- kirjatenttivaihtoehtoon
alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot, kirjatentti". ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Kirjatenttivaihtoehtoon voi ilmoittautua koko lukuvuoden.

- kevään 2015 lähiopetusvaihtoehtoon alkaa 20.11.2014 verkkolomakkeella.

  • Huom! Hakulomakkeella kohta "POLVOA52 Johdatus politiikan teoriaan, lähiopetus".
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 19.12.2014!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (15 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi) huomioiden.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa
koulutussihteeri Marjo Lahti 040-190 1820; opintokoordinaattori Kirsi Hasanen 050-4627352. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ut