x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA42 Poliittinen kommunikaatio ja retoriikka (avoin yliopisto, kirjatentti tai osall. opetukseen, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kielen ja median merkitystä politiikassa. Hän kykenee arvioimaan miten tiedotusvälineet ja poliittinen retoriikka rakentavat käsitystämme politiikasta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Opiskelija osaa soveltaa poliittisen kommunikaation ja retoriikan teorioita ja pystyy tunnistamaan politiikassa esiintyviä diskursseja ja metaforia.

Sisältö
Poliittinen kieli ja retoriikka; diskurssien merkitys ja valta politiikassa; tiedotusvälineiden rooli politiikassa; poliittiset metaforat.

Yleiskuvaus

Suoritusvaihtoehto 1: Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä (sähköisessä tentissä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana syksyllä 2014 tai keväällä 2015. Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.


Suoritusvaihtoehto 2 (lähiopetus): osallistuminen opetukseen keväällä 2015
Kevään 2015 opetus: "POLVOA42/S25 Politics in fiction and fictional in politics (5-10 op)"
-opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus)
- 13.1.-14.4.2014 (seminaari 28 h), linkki opetusaikatauluun
- opettaja: Mikko Poutanen

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa jakson POLVOA42 ilman edeltävän kurssin suorittamista (kirsi.hasanen@uta.fi)!

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille. Osallistuminen opetukseen (kevät 2015): Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 19.12.2014. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

lähiopetus kevät 2015: Mikko Poutanen, Vastaava opettaja
kirjallisuustentin vastaanottaja: Kaisa Herne, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

Sanders, Communicating Politics in the Twenty-First Century. Palgrave 2009 (3 op).

Charteris-Black, Politicians and Rhetoric. Persuasive Power of Metaphor. Palgrave 2004 (2 op) tai
Ylä-Anttila, Politiikan paluu: globalisaatioliike ja julkisuus. Vastapaino 2010 (2 op).

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN ILMOITTAUTUMINEN POLVOA42 OPINTOJAKSOLLE:

- kirjatenttisuoritustapaan alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "POLVOA42 Poliittinen kommunikaatio ja..., kirjatentti" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Kirjatenttivaihtoehtoon voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

- kevään 2015 lähiopetukseen ilmoittautuminen alkaa 20.11.2014 klo 10.00 verkkomakkeella.

  • Hakulomakkeella kohta "POLVOA42 Poliittinen kommunikaatio ja retoriikka, lähiopetus"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 19.12.2014!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi) huomioiden.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa
koulutussihteeri Marjo Lahti 040-190 1820;  opintokoordinaattori Kirsi Hasanen 050-4627352. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi