x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA41 Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen (avoin yliopisto, kirjatentti tai osall. opetukseen, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy jäsentämään ja ymmärtämään poliittisen osallistumisen eri muotoja perinteisestä vaaliosallistumisesta uudempiin osallistumisen ja vaikuttamisen muotoihin. Opiskelija tuntee eri osallistumismuotojen yhteiskunnallisen merkityksen Suomessa ja muissa demokratioissa sekä pystyy arvioimaan poliittisen osallistumisen kohtaamia ajankohtaisia haasteita. Opiskelija omaa lisäksi vahvat perustiedot eri vaalijärjestelmistä ja puolueista sekä puoluejärjestelmistä.

Sisältö
Vaalit ja vaalijärjestelmät; äänestäminen; puolueet; Suomen puoluejärjestelmä; kansalaisyhteiskunta; poliittisen osallistumisen ja vaikuttamisen eri muodot; poliittisen osallistumisen muutos.

Yleiskuvaus

Suoritusvaihtoehto 1: Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä (sähköisessä tentissä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana syksyllä 2014 tai keväällä 2015. Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.


Suoritusvaihtoehto 2 (lähiopetus): osallistuminen opetukseen keväällä 2015 "POLVOA41/S23 Eduskuntavaalikurssi (5-10 op)
- opetus tutkinto-opetuksen ryhmissä (päiväopetus)
- kevään 2015 opetus 13.1.-28.4.2015 (kolme valinnaista tutkimusprojektia + luennot 30 h): linkki opetusaikatauluun
- vastuuopettaja Ilkka Ruostetsaari

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa jakson POLVOA41 ilman edeltävän kurssin suorittamista (kirsi.hasanen@uta.fi)!

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille. Osallistuminen kevään 2015 opetukseen: Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 19.12.2014. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

kirjallisuustentin vastaanottaja: Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
kevään 2015 lähiopetus: vastuuopettaja Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

Reynolds ym., Electoral System Design. IDEA 2005 (3 op).

Paloheimo - Raunio (toim.), Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. WSOY 2008 (2 op) tai
Suomalaiset osallistujina.
Oikeusministeriön julkaisu 2009:5 (2 op) tai
Rosanvallon,
Vastademokratia. Vastapaino 2008 (2 op) tai
Evans,
Voters and Voting. Sage 2003 (2 op).

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN POLVOA41 OPINTOJAKSOLLE:

- kirjatenttisuoritustapaan alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake. Huom! Opintojakson nimi "POLVOA41 Puolueet, vaalit ja..., kirjatentti" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.  Kirjatenttivaihtoehtoon voi ilmoittautua koko lukuvuoden.

-kevään 2015 lähiopetukseen ilmoittautuminen alkaa 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.

  • Huom! Hakulomakkeessa kohta "POLVOA41 Puolueet, vaalit ja..., lähiopetus".
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 19.12.2014!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi) huomioiden.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa
koulutussihteeri Marjo Lahti, 040-190 1820; opintokoordinaattori Kirsi Hasanen 050-462 7352. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi