x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA32 Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät (avoin yliopisto, kirjatentti, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa vertailla Euroopan maiden poliittisten järjestelmien välisiä eroja ja tuntee niiden keskeiset toimintaperiaatteet. Opiskelija omaa erityisen vahvat tiedot Pohjoismaiden ja varsinkin Suomen poliittisesta järjestelmästä. Hän kykenee arvioimaan miten pohjoismainen demokratia eroaa muiden Euroopan valtioiden poliittisista kulttuureista ja miten valta jakautuu Suomen politiikassa.

Sisältö
Euroopan valtioiden poliittiset järjestelmät; edustuksellinen demokratia; Pohjoismaiden poliittiset järjestelmät; Suomen poliittisen järjestelmän kehitys; vallan jakautuminen Suomen politiikassa.

Yleiskuvaus

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä (sähköisessä tentissä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana syksyllä 2014 tai keväällä 2015. Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa jakson POLVOA32 ilman edeltävän kurssin suorittamista (kirsi.hasanen@uta.fi)!

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille.

Opettajat

kirjallisuustentin vastaanottaja: Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 24 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

Gallagher – Laver – Mair, Representative Government in Modern Europe. McGraw Hill 2011. 5. painos (3 op).

Arter, Scandinavian Politics Today. Manchester University Press 2008. 2. painos (2 op) tai
Wiberg
, Politiikka Suomessa. WSOY 2006 (2 op).

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN POLVOA32 OPINTOJAKSOLLE:

-kirjatenttivaihtoehtoon alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Kirjatenttin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Katso hakuohjeet ja -lomake
.
Opintojakson nimi "POLVOA32  Euroopan maiden ja Suomen..., kirjatentti" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi) huomioiden. Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820
Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352