x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA31 Poliittiset instituutiot ja prosessit (avoin yliopisto, kirjatentti tai osall. opetukseen, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee instituution käsitteen, poliittisten järjestelmien keskeiset rakenteelliset ja toiminnalliset periaatteet sekä poliittiseen päätöksentekoon vaikuttavat toimijat. Opiskelija omaa monipuoliset perustiedot erilaisista hallitsemistavoista ja demokratiateorioista. Opiskelija ymmärtää poliittisten instituutioiden yhteiskunnallisen aseman ja osaa arvioida poliittisten voimien ja instituutioiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Opiskelija osaa lisäksi tarkastella poliittista päätöksentekoa prosessina asian politisoitumisesta aina päätöksen täytäntöönpanoon asti.

Sisältö
Poliittiset järjestelmät; poliittinen päätöksenteko ja poliittiset prosessit; hallitukset, parlamentit, presidentit ja muut poliittiset instituutiot; demokratiateoriat; puolueet; vertaileva politiikan tutkimus.

Yleiskuvaus

Suoritusvaihtoehto 1: Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä (sähköisessä tentissä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana (syksyllä 2014 tai keväällä 2015). Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.

Suoritusvaihtoehto 2: osallistuminen opetukseen:"POLVOA31 Deliberatiivinen demokratia 5 op" syksyllä 2014
- 29.10-18.12.2014, linkki opetusaikatauluun
- opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus)
- opettaja Kaisa Herne

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa jakson POLVOA31 ilman edeltävän kurssin suorittamista (kirsi.hasanen@uta.fi)!

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Osallistuminen opetukseen: Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään TO 9.10.14. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

lähiopetus: Kaisa Herne, Vastaava opettaja
kirjallisuustentin vastaanottaja: Kaisa Herne, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuustenttinä suoritettaessa tentitään:
Hague – Harrop
, Comparative Government and Politics. Palgrave 2010. 8. painos (3 op).

Dalton – Farrell – McAllister, Political Parties and Democratic Linkage. How Parties Organize Democracy. Oxford University Press 2011 (2 op) tai
Keman (toim.),
Comparative Democratic Politics. Sage 2002 (2 op).

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN POLVOA31 OPINTOJAKSOLLE:

- kirjatenttisuoritustapaan alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella. Huom! Hakulomakkeessa kohta "POLVOA31 Poliittiset instituutiot ja..., kirjatentti". Kirjatenttivaihtoehtoon voit ilmoittautua koko lukuvuoden.

- lähiopetukseen ilmoittautuminen alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella. Huom! Hakulomakkeessa kohta "POLVOA31 Poliittiset instituutiot ja..., lähiopetus". Ilmoittautuminen päättyy 21.9.2014.
Katso hakuohjeet ja -lomake.

  • Huom! Opintojakson nimi esim. "POLVOA31 Poliittiset instituutiot ja..., kirjatentti" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 9.10.2014!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi) huomioiden.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa koulutussihteeri Marjo Lahti, 040-190 1820; opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, 050-4627352. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi