x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA31 Kansainvälinen yhteisö (avoin yliopisto, kirjatentti tai osall. opetukseen, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee maailmanpolitiikan keskeiset rakenteet, instituutiot sekä niiden kehityksen ja muutoksen. Hän myös tuntee aihetta sivuavia kansainvälisen politiikan teoreettisia keskusteluja.

Sisältö
Maailmanpolitiikka, rakenteet, instituutiot, kehitys, muutos, kansainvälisen politiikan teoriat.

Yleiskuvaus

Suoritustapa 1: Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä (sähköisessä tentissä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana (syksyllä 2014 tai keväällä 2015).
Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.

Suoritustapa 2: lähiopetus (vain kevät 2015):
- opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus)
- luennot (24 h) "POLKVA31/32/S31 Populaarikulttuuri ja maailmanpolitiikka 5 op": 19.3.-14.5.2015, linkki opetusaikatauluun. JAKSO TÄYNNÄ!
- Kurssin käytytään opiskelija - tuntee tieteenalan keskustelut maailmanpolitiikan, populaarikulttuurin ja estetiikan suhteesta - osaa tarkastella kriittisesti populaarikulttuurin ja maailmanpolitiikan yhteenkietoutuneita rakenteita  - osaa soveltaa kurssilla oppimiaan metodologisia työkaluja analysoidessaan aineistoja itsenäisesti ja ryhmissä
- opettajat Anni Kangas, Saara Särmä

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa jakson POLKVA31 ilman edeltävän kurssin suorittamista (kirsi.hasanen@uta.fi)!


Opintojakso on osa kansainvälisen politiikan valinnaisten opintojen moduulia POLKVA30 Maailmanpolitiikka

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille. Lähiopetus: Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 27.2.2015. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

kirjallisuustentin vastaanottaja: Helle Palu, Vastaava opettaja
lähiopetus kevät 2015: Anni Kangas, Saara Särmä, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

KarnsMingst, International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance. Lynne Rienner 2010. (3 op) (ei saatavilla e-aineistona)

Buzan, From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalization. Cambridge University Press 2004 (e-aineisto) (2 op).

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJA ILMOITTAUTUMINEN POLKVA31 OPINTOJAKSOLLE:

- kirjatenttivaihtoehtoon alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi  "POLKVA31 Kansainvälinen yhteisö, kirjatentti" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.
Ilmoittautua voi koko lukuvuoden ajan.

- kevään 2015 lähiopetusvaihtoehtoon ilmoittautuminen alkaa 20.11.2014 verkkolomakkeella. JAKSO TÄYNNÄ!

  • Huom! Hakulomakkeella kohta "POLKVA31 Kansainvälinen yhteisö, lähiopetus".
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 27.2.2015!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi) huomioiden.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
koulutussihteeri Marjo Lahti, 040-190 1820,
opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, 050-4627352
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi