x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA22 EU:n ulkosuhteiden erityiskysymykset: turvallisuus, talous ja arvot (avoin yliopisto, kirjatentti,Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija saavuttaa valmiudet analysoida EU:n ulkosuhteiden turvallisuus-, talous- tai arvokysymysulottuvuuksia.

Sisältö
EU:n turvallisuuspolitiikka, EU:n talouspolitiikka, EU:n kauppasuhteet, EU:n ulkopolitiikan arvokysymykset.

Yleiskuvaus

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan kirjallisena tenttinä (sähköisessä tentissä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa  –jakson POLKVA22 ilman edeltävän kurssin suorittamista (kirsi.hasanen@uta.fi)!

Opintojakso kuuluu kansainvälisen politiikan vaihtoehtoiseen moduuliin POLKVA20 EU:n ulkosuhteet 10 op

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille.

Opettajat

kirjallisuustentin vastaanottaja: Hanna Ojanen, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

Gegout, European Foreign and Security Policy: States, Power, Institutions and American Hegemony. University of Toronto Press 2010 (3 op) tai

Whitman (toim.), Normative Power Europe: Empirical and Theoretical Perspectives. Palgrave 2011 (3 op),

sekä yksi seuraavista

RenardBiscop (toim.), The European Union and Emerging Powers in the 21st Century. Ashgate 2012 (2 op),

Ross, The European Union and Its Crises Through the Eyes of the Brussels Elite. Palgrave 2011 (2 op) ,

Woolcock, European Union Economic Diplomacy. Ashgate 2012 (2 op).

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle POLKVA22
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

- kirjatenttisuoritustapaan alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "POLKVA22 EU:n ulkosuhteiden erityiskysymykset..., kirjatentti". ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (15 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi) huomioiden. Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820
Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352