x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva laskentatoimen asemasta yritysjohdon päätöksenteon tukena. Opiskelija osaa hahmottaa yrityksen talouden tavoitteita ja näihin liittyvien laskelmien rakentumista, sekä osaa tuottaa joitakin johdon laskentatoimen peruslaskelmia.

SISÄLTÖ:
Opintojakson aihealueet ovat: Yrityksen talousohjaus; Johdon laskentatoimi päätöksenteon tukena; Kustannuskäsitteet ja kustannusten luokittelua; Kustannuslaskenta; Katetuottolaskenta ja analyyttinen tuloslaskenta; Hinnoittelu.

Yleiskuvaus

Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään avoimen yliopiston opetusohjelmaan.

Huom! Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin NettiOpsun kautta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tämä toteutus on tarkoitettu muille kuin kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille (ns. sivuaineopiskelijat). Toteutuksen sisäänottomäärä tarkentuu myöhemmin. Huom! Kurssille otetaan ensisijaisesti kauppatieteitä valinnaisina opintoina suorittavia opiskelijoita (sivuaineopiskelijoita) voimassaolevan etusijajärjestyksen perusteella. Periodissa II järjestettävä kurssi on tarkoitettu kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pasi Leppänen, Vastaava opettaja

Opetus

17.3.2015 – 5.5.2015
Luento-opetus 24 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

ArviointiperusteetOppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaalit:

  1. Neilimo - Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi. Edita, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  2. e-aineisto: Bhimani - Horngren - Datar - Rajan: Ma­nagement and Cost Accounting, Prentice Hall, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  3. e-aineisto: Kurssin luentomateriaali kurssisivuilla.
  4. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Lisätiedot

Luennot 24 t
Luennot ja kirjallisuus tentitään aina samassa tentissä.