x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva laskentatoimen asemasta yritysjohdon päätöksenteon tukena. Opiskelija osaa hahmottaa yrityksen talouden tavoitteita ja näihin liittyvien laskelmien rakentumista, sekä osaa tuottaa joitakin johdon laskentatoimen peruslaskelmia.

SISÄLTÖ:
Opintojakson aihealueet ovat: Yrityksen talousohjaus; Johdon laskentatoimi päätöksenteon tukena; Kustannuskäsitteet ja kustannusten luokittelua; Kustannuslaskenta; Katetuottolaskenta ja analyyttinen tuloslaskenta; Hinnoittelu.

Yleiskuvaus

Luennot 24 h
Luentojen lisäksi tentit. Huom! Kaksi tenttimahdollisuutta.

Luennot ja kirjallisuus tentitään samassa tentissä.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 23.2.2015. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelija: katso ilmoittautuminen alhaalta kohdasta "Lisätiedot".
Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat: tämä toteutus on tarkoitettu muille kuin kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille (ns. sivuaineopiskelijat). Toteutuksen sisäänottomäärä tarkentuu myöhemmin. Huom! Kurssille otetaan ensisijaisesti kauppatieteitä valinnaisina opintoina suorittavia opiskelijoita (sivuaineopiskelijoita) voimassaolevan etusijajärjestyksen perusteella. Periodissa II järjestettävä kurssi on tarkoitettu kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Opettajat

Pasi Leppänen, Vastaava opettaja

Opetus

17.3.2015 – 5.5.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 16-20, Pinni B1100, (ei luentoja ti 2.4., ti 7.4.)
Luentotentti
Ti 5.5.2015 klo 16-20, Pinni B1100
Uusintatentit
Ke 27.5.2015 klo 16-20, D10a+b, Yleinen tenttipäivä, Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tähän tenttiin viimeistään 7 päivää ennen tenttiä NettiRekassa. Tutkinto-opiskelijat NettiOpsussa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaalit:

  1. Neilimo - Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi. Edita, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  2. e-aineisto: Bhimani - Horngren - Datar - Rajan: Ma­nagement and Cost Accounting, Prentice Hall, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  3. e-aineisto: Kurssin luentomateriaali kurssisivuilla.
  4. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN KATLAP11 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta "KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 23.2.2015!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (75 paikkaa).

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352