x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVS21 Menetelmäharjoituskurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii, miten eri yhteiskuntatieteissä käytettävien tutkimusmenetelmien avulla politiikan tutkimukselle ominaisia tutkimusaiheita. Opiskelija saa kokea käytännössä metodivalintojen merkityksen. Opiskelija kykenee arvioimaan erilaisten politiikan tutkimuksen menetelmien ja aineistojen käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta. Opiskelija harjaantuu tutkimusprosessiin ja analyyttiseen ajatteluun.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on menetelmälliset valmiudet pro gradu -tutkielmaan. Opiskelija oppii tuntemaan, miten eri tutkimusmenetelmien kautta voidaan tarkastella kansainvälisten suhteiden tieteenalalle ominaisia teemoja tutkimuskysymyksiä. Kurssilla käytetään hyödyksi myös metodiharjoitusesseetä varten laadittua kirjalistaa.

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan workshop-muotoisesti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
hannes.peltonen[ät]uta.fi

Opetus

14.1.2015 – 11.2.2015
Seminaari 20 tuntia
Ke 14.1.2015 - 11.2.2015 viikoittain klo 12-16, Pinni A3103

Arviointi

Numerolla 1-5.