x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAS14 Vaihtuvasisältöinen erikoiskurssi 1: prosessikirjoittaminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden maisteriopinnot
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on madaltaa kirjoittamaan ryhtymisen kynnystä ja jäsentää graduprosessia. Seminaarissa harjoitamme ajatusta kirjoittamisesta keskeisenä opiskelu- ja työtapana ja ajatusten järjestäjänä, ei niinkään prosessin päätepisteenä. Kurssi antaa valmiuksia monenlaisiin kirjallista ilmaisua vaativiin tehtäviin.

Yleiskuvaus

Tutustumme prosessikirjoittamisen eri vaiheisiin ja menetelmiin, etsimme omaa ääntämme kirjoittajina ja sopivia työtapoja. Kurssilla tarkastellaan tieteellisten tekstien ominaispiirteitä ja viittaamisen merkitystä, keskustellaan kurssilaisten ja muiden tuottamista teksteistä ja harjaannutaan erilaisiin palautteen antamisen ja saamisen menetelmiin. Pohdimme myös lukutapoja ja lukemisen ja kirjoittamisen kytkeytymistä toisiinsa. Kurssiohjelmaa voidaan suunnitella opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Ota mukaasi lehtiö ja kynä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa tai paikan päällä kurssin alkaessa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Minna Santaoja, Vastaava opettaja

Opetus

11.9.2014 – 18.12.2014
Seminaari 32 tuntia
Seminaari
To 11.9.2014 - 18.12.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni A 3020

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.