x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA45 Aineellisen eurooppaoikeuden erikoistumisjakso 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva Euroopan unionin sisämarkkinaoikeudesta ja EU-oikeuden viimeaikaisesta kehityksestä.

Opintojakso antaa opiskelijalle mahdollisuuden syventyä johonkin itseään kiinnostavaan aineellisen eurooppaoikeuden erityiskysymykseen.

Yleiskuvaus

Jakson voi suorittaa jollakin seuraavista tavoista:

1. Opintojakso on lukuvuonna 2014-2015 (periodien I-IV aikana) suoritettavissa sähköisenä tenttinä, johon ilmoittaudutaan sähköisessä tenttipalvelussa (tenttis.uta.fi). Tentissä suoritetaan: Ojanen, Tuomas ja Haapea, Arto (toim.): EU-oikeuden perusteita II (2.p., 2007) kokonaan sekä Raitio, Juha: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat (2010) teoksen osa III eli sivut 331 - 635.

2. Jakson voi suorittaa esseesuorituksena laatimalla itsenäisesti yksi laajahko (15-20 liuskaa) tai useampi suppeampi kirjoitelma (esim. 2 x n. 7-10 liuskaa) opintojakson vastuuopettajan kanssa tarkemmin sovittavasta aineellisen eurooppaoikeuden aiheesta, joka voi liittyä esimerkiksi eurooppalaiseen valtiosääntöoikeuteen, aineellisen sisämarkkinaoikeuden erityiskysymyksiin, EU:n sosiaalioikeuteen tai johonkin muuhun opiskelijaa kiinnostavaan teemaan. Esseesuoritukseen liittyvästä kirjallisuudesta sovitaan erikseen opintojakson vastuuopettajan kanssa. Esseesuorituksesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan sähköpostilla (Jaana.Palander@uta.fi).

3. Jakson voi suorittaa kahden-kolmen opiskelijan yhdessä laatimalla pienoistutkielmalla jakson vastuuopettajan kanssa tarkemmin sovittavasta aineellisen eurooppaoikeuden aiheesta. Pienoistutkielman laajuus on noin 12-15 sivua / opiskelija eli kahden opiskelijan laatimanana noin 25-30 sivua ja kolmen opiskelijan laatimana noin 35-45 sivua. Pienoistutkielman laatimisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan sähköpostilla (Jaana.Palander@uta.fi).

Opettajat

Jaana Palander, Vastaava opettaja

Opetus

1.9.2014 – 31.5.2015
Kirjatentti
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentti tai essee tai ryhmätyönä laadittava pienoistutkielma.