x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA41 Valtiosääntöoikeuden ja ihmisoikeustutkimuksen erikoistumisjakso: valtiosääntöoikeuden oikeustapausanalyysi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jaksolla perehdytään valtiosääntöoikeudelliseen argumentaatioon ja ajankohtaiseen perus- ja ihmisoikeuskeskusteluun. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää valtiosääntöoikeudellisten jännitteiden ja instituutioiden välisen vuorovaikutuksen merkitystä oikeusjärjestyksen sisältöön. Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan sisällöllisen valtiosääntöoikeuden keskeisiä kysymyksiä kuten perus- ja ihmisoikeuksien vaikutustapoja, EU:n asemaa valtiosäännön kannalta sekä perustuslakien ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvonnan merkityksiä. Opiskelija pystyy perustellusti analysoimaan niin kansallista kuin kansainvälistä tulkintakäytäntöä.

Yleiskuvaus

Lukuvuonna vuonna 2014-2015 jakso toteutetaan verkkotyöskentelypainotteisena harjoitusseminaarina, jossa käsitellään ajankohtaisia valtiosääntöoikeudellisesti merkittäviä oikeustapauksia kotimaisilta, eurooppalaisilta ja ulkomaisilta tuomioistuimilta. Opiskelija laatii kurssilla oikeustapausanalyysin yhdestä tai samaan teemaan liittyvästä useammasta konkreetista oikeustapauksesta.

Opetus alkaa orientoivalla luennolla/seminaaritapaamisella, jossa selostetaan kurssin ideaa ja esitellään joitakin oikeustapauksia ja teemoja myöhemmän analyysin pohjaksi. 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Julkisoikeuden apulaisprofessori Juha Lavapuro, Vastaava opettaja

Opetus

13.4.2015 – 31.5.2015
Itsenäinen työskentely 40 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 4 tuntia
Orientoiva tapaaminen
Ma 13.4.2015 klo 12.15-16.15, A2020

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssin arviointi perustuu verkossa tehtäviin ja oikeustapausanalyysin kirjoittamista tukeviin harjoitustehtäviin ja itsenäisesti laadittavaan kirjalliseen oikeustapausanalyysiin.

Oppimateriaalit

Harjoitustöihin käytettävä materiaali (=julkaistuja oikeustapausanalyysejä) löytyy Moodlesta. 

Lisätiedot

Kurssi soveltuu hyvin suoritettavaksi valtiosääntöoikeuden kurssin (HALJUA22) rinnalla IV-periodissa. Kurssille valittavalla opiskelijalla on oltava suoritusmerkintä julkisoikeuden perusopinnoista (HALJUA14/JOIKP1). Aiemmat eurooppaoikeuden ja valtiosääntöoikeuden opinnot ovat suositeltavia.