x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA44 Perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotus (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee vastikkeettomia saantoja koskevan yksityisoikeudellisen ja vero-oikeudellisen sääntelyn. Opiskelija osaa soveltaa perintö- ja lahjaverolain säännöksiä käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee varainsiirtoverotusta koskevan sääntelyn ja osaa soveltaa varainsiirtoverolain säännöksiä käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee perintö- ja lahjaverotuksen ja varainsiirtoverotuksen kansainväliset liittymät.

Sisältö
1. Perintö ja perintöverotus
• verovelvollisuus
• varat ja velat ja niiden arvostaminen
• veron määrä
2. Lahja ja lahjaverotus
3. Yritysvarallisuuden erityiskysymykset
4. Kansainvälinen perintö- ja lahjaverotus
5. Varainsiirtoverotus
6. Muutoksenhaku

Yleiskuvaus

Luennot (18 h) ja kirjallinen tentti


Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).

Edeltävät opinnot:
Pakolliset: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen Suositellaan: KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 16.2.2015. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Matti Urpilainen, Vastaava opettaja

Opetus

11.3.2015 – 3.4.2015
Luento-opetus 18 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Ossa, Jaakko: Perinnön ja lahjan verokohtelu, 2009, tai uudempi painos.

2. Aarnio, Aulis - Kangas, Urpo - Puronen, Pertti - Räbinä, Timo: Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset, 2011, luvut I-V.

3. Opettajan vuosittain ilmoitamat 1-3 artikkelia

4. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

•    Perintö- ja lahjaverolaki, 378/40, Ve 401
•    Perintökaari, 40/65, Ve 402
•    Avioliittolaki, 234/29, Si 201
•    Varainsiirtoverolaki, 931/96, Ve 406
•    L arvonimistä suoritettavasta verosta 1388/01, Ve 404

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN KATYVA44 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta "KATYVA44 Perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotus"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 16.2.2015!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (15 paikkaa). Ks. pakolliset edeltävät opinnot

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352