x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA43 Kansainvälinen verotus (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kansainvälisen tuloverotuksen oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet sekä eurooppaoikeuden merkityksen tuloverotuksessa. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tyypillisissä kansainvälisen henkilö- ja yritysverotuksen käytännön tilanteissa.

Yleiskuvaus

Luennot (28 t); kirjallinen tentti.
Luento-opetukseen sisältyy myös harjoituksia.

Suoritusvaihtoehto 1: osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti. Tentissä suoritetaan kerralla kirjallisuuden, luentojen ja harjoitusten sisältö.

Suoritusvaihtoehto 2: osallistuminen opetukseen, essee ja kirjallinen tentti. Opintojakson tenttiin voi hankkia korkeintaan 6 pistettä (50 pisteestä) kirjoittamalla esseen jostakin opettajan kanssa sovittavasta kansainvälisen verotuksen teemasta. Esseestä saatavat pisteet luetaan hyväksi vain niille opiskelijoille, jotka saavat tentissä yli puolet pisteistä. Esseen laajuus on vähintään 6 sivua.

Tentissä suoritetaan kerralla kirjallisuuden, luentojen ja harjoitusten sisältö.

Sisältö
1. Kansainvälisen verotuksen oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet
2. Verosopimukset ja niiden tulkinta
3. EU-oikeuden merkitys tuloverotuksessa
4. Yleisen ja rajoitetun verovelvollisuuden määräytyminen
5. Yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön ulkomailta saaman tulon verotus
6. Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön Suomesta saaman tulon verotus
7. Suomalaisen yrityksen ulkomailta saaman tulon verotus
8. Ulkomaisen yrityksen Suomesta saaman tulon verotus

Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).

Edeltävät opinnot:
Pakolliset: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen
Suositellaan: KATYVA22 Henkilöverotus; KATYVA24 Yritysverotus

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 27.2.2015. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Pekka Nykänen, Vastaava opettaja
Pekka Nykänen, Vastaava opettaja
pekka.nykanen[ät]tuni.fi

Opetus

17.3.2015 – 23.4.2015
Luento-opetus 28 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentit: to 23.4. klo 12-16 pt.ls. D11 (ei tarvitse ilmoittautua)

Uusinnat:
ma 11.5. klo 8-12 pt. ls. D10a+b
ke 27.5. klo 16-20  pt. ls. D10a+b 

Uusintatentteihin avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat 7 päivää ennen tenttiä NettiRekassa.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Myrsky, Matti - Linnakangas, Esko: Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus, 2009 tai uudempi painos.
 2. Opettajan vuosittain erikseen osoittamat 1-2 artikkelia
 3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Tuloverolaki 1535/1992, Ve 101
 • L elinkeinotulon verottamisesta 360/1968, Ve 106
 • L rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 627/ 1978, Ve 132
 • A rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 1047/1978, Ve 133
 • L ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta 1551/1995, Ve 133a
 • Sairausvakuutuslaki 1224/2004, Ve 141
 • L kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 1552/1995, Ve 143
 • L ulkomaisen väliyhteisön osakkaiden verotuksesta 1217/1994, Ve 144
 • L verotusmenettelystä 1558/1995, Ve 301
 • Viimeisin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) malliverosopimus (ns. OECD:n mallisopimus)
 • Sopimus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 7.5.1997/412, SopS 26/1997, Ve 145

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN KATYVA43 OPINTOJAKSOLLE:

 • Alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
 • Hakulomakkeella kohta "KATYVA43 Kansainvälinen verotus"
 • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
 • Viimeinen maksuton perumispäivä on 27.2.2015!
 • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (15 paikkaa). Ks. pakolliset edeltävät opinnot

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352