x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA42 Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee verotuksen toimittamista, verojen perintää ja verorikoksia koskevan sääntelyn. Opiskelija tuntee Verohallinnon organisaation ja aseman verotuksessa. Opiskelija tuntee veroprosessin, verotarkastuskäytännöt ja muutoksenhakukeinot verotuksessa ja osaa toimia oikein veroprosessin eri vaiheissa.

Sisältö
1. Veroviranomaiset ja niiden organisaatio välittömässä verotuksessa
2. Verotuksen toimittaminen ja verojen perintä
3. Veroprosessi ja oikeusturva
4. Verorikokset
5. Verotustietojen salassapito
6. Verotarkastus ja hyvä verotarkastustapa
7. Yhteistoiminta eri viranomaisten kesken ja kansainvälinen yhteistoiminta

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmissä (päiväopetus).

Luennot (18 t) ja kirjallinen tentti.
Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään tutkinto-ohjelman opetusohjelmaan.

Tentit vain sähköisinä tentteinä:

 • 10.12.-19.12.2014
 • 19.1.-30.1.2015
 • 16.3.-27.3.2015

Vaadittavat edeltävät opinnot:
Pakolliset: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen Suositellaan: KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään MA 6.10.14. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Matti Urpilainen, Vastaava opettaja

Opetus

25.11.2014 – 4.12.2014
Luento-opetus 18 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Myrsky, Matti – Räbinä, Timo: Verotusmenettely ja muutoksenhaku, 2011 tai uudempi painos.
 2. 2–5 opettajan vuosittain ilmoittamaa artikkelia
 3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • L verotusmenettelystä, 1558/1995, Ve 301
 • A verotusmenettelystä, 763/1998, Ve 302
 • VHp ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista, 1238/2010, Ve 303
 • VHp yleisestä tiedonantovelvollisuudesta, 35/2011, Ve 304
 • L verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta, 1346/1999, Ve 307
 • L Verohallinnosta, 503/2010, Ve 308
 • VNA Verohallinnosta, 562/2010, Ve 309
 • Hallintolainkäyttölaki, 586/1996, Pr 103
 • L oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa, 381/2007,
 • Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta, 150/1930, Pr 202
 • Hallintolaki 434/2003, Yh 101
 • Veronkantolaki, 609/2005, Ve 604
 • Verotililaki, 604/2009, Ve 605
 • L veronlisäyksestä ja viivekorosta, 1556/1995, Ve 606
 • L verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, 706/2007, Pr 608
 • Rikoslaki, 39/1889, 29 luku, Ri 101
 • Oikeudenkäymiskaari, 4/1734, 15, 17 ja 21 luvut, Pr 101

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle KATYVA42
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen
alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "KATYVA42 Verotusmenettely ja ..." ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2014

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (10 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat pakolliset edeltävät opinnot (KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen) huomioiden. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa jakson KATYVA42 Verotusmenettely ja oikeusturva... ilman edeltävän kurssin suorittamista (tellervo.helenius@uta.fi)! Etusija pakollisen edeltävän kurssin suorittaneilla. Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt: koulutussihteeri Marjo Lahti 040-190 1820. Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius 050-462 7352. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi