x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA41 Arvonlisäverotus (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaiset välilliset verot ja Suomen arvonlisäverojärjestelmän rakenteen ja arvonlisäverotuksen keskeisen käsitteistön ja järjestelmän EU-oikeudellisen kytkennän. Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverotuksen keskeisiä aineellisia säännöksiä ja tuntee arvonlisäverotuksen menettelylliset seikat ja arvonlisäverotuksen merkityksen yritystoiminnassa.

Sisältö
1. Erilaiset välilliset verot
2. Suomen arvonlisäverojärjestelmän rakenne
3. Yleinen verovelvollisuus ja sen poikkeukset
4. Tavaroiden ja palveluiden myynnin verollisuus
5. Ostovähennysjärjestelmä
6. Oman käytön verotus
7. Yhteisökauppa ja ulkomaankauppa
8. Myyntimaasäännökset
9. Ilmoittamisvelvollisuudet
10. Arvonlisäveron laskeminen ja tilittäminen
11. Ennakkoratkaisut ja ohjaus
12. Muutoksenhaku
13. Arvonlisäverotus EU:ssa

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmissä (päiväopetus).

Luennot (24 h); kirjallinen tentti
Tentissä saa käyttää Verolait -kirjaa ja laskinta.
Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Pakolliset edeltävät opinnot: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään TI 2.9.14. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Matti Haapamäki, Vastaava opettaja

Opetus

8.9.2014 – 6.10.2014
Luento-opetus 24 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentti: ma 6.10.2014 klo 9-12 Linna, Väinö Linna-sali (tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua)

Uusintatentit:
ma 3.11.2014 klo 8-12 pt. ls. D10a+b
ti 16.12.2014 klo 16-20 pt. ls. D10a+b

Uusintatentteihin avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat NettiRekassa 7 päivää ennen tenttiä.

Oppimateriaalit

  1. Juanto, Leila - Saukko, Petri: Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus, 2012 tai uudempi painos.
  2. Verohallitus: Arvonlisäverovelvollisen opas. Verohallituksen julkaisu 189.11 tai uudempi (julkaisu löytyy osoitteesta http://www.vero.fi).
  3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
  • Arvonlisäverolaki 1501/1993, Ve 501
  • Arvonlisäveroasetus 50/1994, Ve 502
  • L Ahvenanmaan maakuntaa koskevist0a poikkeuksista arvonlisä- ja valmisteverolainsäädäntöön, 1266/1996, Ve 503
  • Neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä, VeEU 201
  • Valmisteverotuslaki, 182/2010, Ve 508
  • Tullilaki 1466/1994, Ve 520
  • Verotililaki 604/2009, Ve 605

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle KATYVA41
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen
alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "KATYVA41 Arvonlisäverotus" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Ilmoittautuminen päättyy 24.8.2014

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (10 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen) huomioiden. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa  –jakson KATYVA41 Arvonlisäverotus ilman edeltävän kurssin suorittamista (tellervo.helenius@uta.fi)! Etusija pakollisen edeltävän kurssin suorittaneilla. Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti 040-190 1820. Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius 050-4627352. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi