x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA31/S26/27 Politiikan ja oikeuden suhde 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa opiskelijalle perustan oikeuden ja politiikan suhteen tarkastelulle politiikan tutkimuksen näkökulmasta. Kurssi luo opiskelijalle edellytykset ymmärtää politiikan ja oikeuden muuttunut suhde kansallisvaltioissa, EU:ssa ja moninaisissa yksilöiden välisissä suhteissa.

Yleiskuvaus

II maailmansodan jälkeisenä aikana politiikan ja oikeuden suhteessa on tapahtunut merkittävä muutos. Muutos liittyy perus- ja ihmisoikeuksien kasvaneeseen merkitykseen kaikessa julkisessa käytössä. Muutos ilmaistaan toteamalla, että kaikessa julkisessa vallankäytössä on huomioitava ihmis- ja perusoikeudet. Vallankäyttö, jossa näin ei menetellä, ei ole enää legitiimiä. Vallankäyttö on ihmis- ja perusoikeuksien rajaamaa. Vallankäyttö on oikeudellistunut. Tämä pätee kansallisvaltioissa, EU:ssa ja yksilöiden välisissä suhteissa. Politiikan ja oikeuden suhdetta tarkastellaan luentokurssilla muutoksen näkökulmasta. Luentokurssilla hahmotetaan, miten politiikan ja oikeuden suhde on ymmärretty modernissa valtiossa ja miten tuon suhteen muutos nykyiseen muotoonsa on toteutettu omassa ajassamme. Lisäksi tarkastellaan, millaisina kysymyksinä politiikan ja oikeuden muuttunut suhde ilmenee politiikan tutkimuksessa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 7.1.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tapani.turkka@uta.fi.

Opettajat

Tapani Turkka, Vastaava opettaja
tapani.turkka[ät]uta.fi

Opetus

12.1.2015 – 16.2.2015
Luento-opetus 20 tuntia
Ma 12.1.2015 - 16.2.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Poikkeukset:
16.2.2015 klo 10 –12 , Pinni A1081
Ke 14.1.2015 - 11.2.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luentokurssi koostuu luennoista (20 h), ja esseestä (oheismateriaali).