x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA15 Luova kaupunkikehittäminen (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso creative city, luova kaupunki

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneet ymmärtävät kaupunkikehittämisen problematiikkaa ja siihen liittyviä keskeisiä näkökulmia ja lähestymistapoja ja kykenevät erittelemään ja arvioimaan kaupunkikehittämisen keskustelussa esillä olevia trendejä ja käsitteitä. Lisäksi opiskelija perehtyy kurssilla kehittämisen dynamiikkaan, kaupunkien profilointiin, sidosryhmäsuhteiden huomioonottamiseen ja kansalaisosallistumisen teemoihin.

Sisältö
Kurssilla hahmotetaan kaupunkikehittämisen haasteita sekä kansallisen että globaalin keskustelun valossa. Kehittämisen lähtökohtia tarkastellaan pohtimalla luovuuden ja innovatiivisuuden merkitystä kaupunkien kehittämisessä ja liittämällä niiden käsittely alan keskeisimpiin kehittämiskonsepteihin (luova kaupunki, innovatiivinen kaupunki jne.). Kurssilla käydään läpi luovan kaupungin kehittämisidean toteutusmuotoja käyttämällä esimerkkeinä niin suomalaisia kuin ulkomaisiakin tapauksia. Luovan kaupungin sisäisen dynamiikan osalta käsittely kohdistuu hallinnon ja yritysten kumppanuuteen ja toisaalta sellaisiin vuorovaikutteisen ja osallistavan kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen muotoihin, joiden avulla kyetään hyödyntämään kansalaisyhteiskunnan potentiaalia.

Yleiskuvaus

Kurssilla paneudutaan luovan ja innovatiivisen kaupunkikehittämisen näkökulmiin, käsitteisiin ja haasteisiin. Kurssi antaa läpileikkauksen kaupunkiyhdyskuntien kehittämisen problematiikasta ja valmentaa osallistujia kohtaamaan kaupunkikehittämisen haasteita hyödyntämällä innovatiivisia, osallistavia ja integroivia lähestymistapoja kaupunkien kehittämiseen.

Luentojen ohella tehdään harjoituksia. Luento-osuuden jälkeen tentti luennoista (ja mahdollisesta oheismateriaalista). Luentotentin jälkeen opetus jatkuu seminaareilla.

Luennot 15 h; ryhmätyöskentely 6 h; seminaari 6 h.
Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).


Pakollinen edeltävä opintojakso: HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen 5 op

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 19.12.2014. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Ari-Veikko Anttiroiko, Vastaava opettaja

Opetus

13.1.2014 – 24.2.2014
Luento-opetus 15 tuntia
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Seminaari 6 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentin arvosana, ryhmätyönä tehdyn esitelmän laatu sekä aktiivisuus luennolla ja seminaarissa. Arvosanan perustan muodostaa luentotentistä saatu arvosana.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitellään luennolla ja Moodlessa.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN HALKAA15 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta "HALKAA15 Luova kaupunkikehittäminen"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 19.12.2014!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (15 paikkaa) pakolliset edeltävät opinnot HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen huomioiden


***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352