x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa opiskelijalle kokonaiskuvan strategisesta johtamisesta kunnissa ja muissa julkisyhteisöissä, sekä yleishyödyllisissä organisaatioissa. Sen suoritettuaan opiskelija ymmärtää mistä strategisessa johtamisessa on kysymys, millaisia ajattelu- ja toimintamalleja strategiatyössä voidaan soveltaa, sekä mitkä ovat julkisyhteisöjen strategisen johtamisen erityispiirteitä. Opiskelija osaa arvioida julkisyhteisöjen strategioita sekä tunnistaa niiden talouden strategisen hallinnan periaatteet.

Sisältö
Luentojakson punainen lanka on strategisen johtamisen avaaminen ajattelu- ja toimintatapana julkisyhteisöissä, joissa moniarvoisuus ja politiikka muodostavat merkittävän osan johtamisen toimintaympäristöstä. Tämän sisällä tarkastellaan julkisyhteisöjen strategioiden muotoutumista ja toimeenpanoa, julkisten strategioiden haasteita sekä talouden strategista hallintaa. Lisäksi käsitellään strategisen johtamisen kehittymistä ja koulukuntia yhteydessä organisaatioteorioihin ja yhteiskunnalliseen muutokseen.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmissä (päiväopetus).

Perehdyttää strategisen johtamisen teoriaan ja käytäntöön erityisesti kunnissa ja muissa julkisyhteisöissä sekä yleishyödyllisissä organisaatioissa.

Luennot (20 h)
Luentosarjan lopuksi tentti luennoista ja niiden yhteydessä jaetusta materiaalista (2 op).

Tentit: ke 22.10., luentojen viimeisellä kerralla (ei tarvitse ilmoittautua)

Uusinnat: 19.11.2014 klo 12-15, pt. ls. A1
II uusinta tammikuun alussa 

Uusintatentteihin avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat viimeistään 7 päivää ennen tenttiä NettiRekassa.  

Kirjallisuustentti (3 op) erikseen.
Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään tutkinto-ohjelman opetusohjelmaan.

Pakolliset edeltävät opinnot
: HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa  –jakson HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä ilman edeltävän kurssin suorittamista (tellervo.helenius@uta.fi)!

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään TI 2.9.14. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Arto Haveri, Vastaava opettaja

Opetus

10.9.2014 – 22.10.2014
Luento-opetus 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä, luento, 2 op: Kurssille osallistuvat saavat avaimen Moodleen, josta löytyy kurssin materiaali

Strategiakirjallisuus, 3 op. Tentitään erikseen sähköisessä tenttipalvelussa opinto-oikeuden voimassaoloaikana.
Bryson, John.M. Strategic Planning for Pubic and Nonprofit Organizations. Jossey-Bass publishers. 1995 tai uudempi painos

Haveri, A; Majoinen, K; Jäntti, A. Haastava kuntajohtaminen. Helsinki 2009. Sivut 1-165.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle HALKAA12
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen
alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Ilmoittautuminen päättyy 24.8.2014

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (10 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen) huomioiden.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352