x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA13 Kuntapalvelujen johtaminen (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso palvelujen johtaminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneet ymmärtävät kuntapalvelujen johtamisen haasteita osana toimintaympäristön muutosta ja kykenevät sen pohjalta vastaamaan niihin sekä teorioiden että käytännöllisten ratkaisujen valossa. Opiskelijat saavat edellytykset kuntapalvelujen erittelyyn, arviointiin ja johtamiseen sekä perinteisten että vaihtoehtoisten tuotantomuotojen kannalta. Kurssin suoritettuaan heillä on kyky hyödyntää palvelujen johtamisessa erilaisia systemaattisia viitekehyksiä ja tarkastella palvelujen kehittämistä eri näkökulmista, mukaan lukien ulkoistamis- ja sopimuskäytännöt, palveluinnovaatiot, palvelujen kansainvälistymistrendit ja uudet palvelujärjestelmät ja –alustat.

Sisältö
Palvelusektorin ja julkisten palvelujen merkitys yhteiskunnassa. Julkisen palvelun erityispiirteet. Teoreettiset lähestymistavat kuntapalvelujen johtamiseen. Kunnat palvelujen järjestäjinä ja tuottajina. Perinteiset ja uudet palvelutuotantojärjestelmät. Kuntapalvelujen johtaminen ja markkinointi. Asiakkuuden hallinta ja sitä tukevat järjestelmät. Teknologia palvelutuotannon apuna. Palveluinnovaatiot: uudet tuotantotavat, jakelukanavat ja integraatioalustat.

Yleiskuvaus

Kurssi tarjoaa yleiskuvan kuntien palvelujen järjestämisen periaatteista ja käytännöistä. Päähuomio kohdistetaan palvelujen johtamisen yleisperiaatteisiin, palvelujen järjestämistapoihin, palvelujen kehittämiseen sekä uusiin kulutus-, tuotanto- ja jakeluympäristöihin.


Luennot 21 t
Osallistuminen opetukseen 3 op
Kirjallinen tentti 2 op
Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.
Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).


Pakollinen edeltävä opintojakso: HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen 5 op

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 11.3.2015. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Anni Jäntti, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 21 tuntia
Ryhmätyöskentely
Kirjatentti 3 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luentojen lisäksi tentitään teos: Lundström Ilona, Kuntien palveluhankintojen murros, tutkimus kuntien palveluhankintojen kilpailuttamisessa esiintyvistä ongelmista ja niiden syistä. Suomen Kuntaliitto 2011.

 

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN HALKAA13 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 19.2.2015 klo 10.00 hakulomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta "HALKAA13 Kuntapalvelujen johtaminen"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 11.3.2015!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (15 paikkaa)


***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352