x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit (avoin yliopisto, lähiopetus tai kirjatentti, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija harjaantuu ymmärtämään politiikan ja poliittisuuden luonnetta muuttuvissa konteksteissa ajankohtaisten poliittisten aiheiden kautta. Opiskelija oppii tuntemaan politiikan tutkimuksen tapoja käsitellä poliittisuutta eri tasoilla kuten yksityinen/julkinen ja paikallinen/globaali ja osaa arvioida eri tasojen välisiä yhteyksiä. Lisäksi opiskelija oppii analysoimaan ja käsittelemään ajankohtaisia poliittisia ongelmia.

Sisältö
Kansainvälisen politiikan tutkimus, muutos, ajankohtaisten ongelmien tutkimus.

Yleiskuvaus

Suositellaan, että ennen tätä kurssia olisivat suoritettuna kurssit: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi; POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi


Suoritusvaihtoehto 1 (lähiopetus 5 op, vain kevät 2015): osallistuminen opetukseen, vierailevia luennoitsijoita. Suoritustapa (myös mm. kirjallisuuden suorittamistapa) ilmoitetaan opetuksen alkaessa.
- Luennot (24 h)
Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).

Suoritusvaihtoehto 2: kirjallinen tentti (5 op) opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille. Osallistuminen opetukseen: Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 20.2.2015. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

lähiopetus: Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
kirjallisuustentin vastaanottaja: Helle Palu, Vastaava opettaja

Opetus

18.3.2015 – 13.5.2015
Luento-opetus 12 tuntia
Harjoitukset 12 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/Oppimateriaali
Suoritusvaihtoehto 1:
Oheislukemisto (katso alempaa).
Tämän lisäksi luentokuulustelun yhteydessä tentitään seuraavat kirjat:

Haukkala, (2012) Suomen muuttuvat koordinaatit. Gummerus 2012. (1 op)

Harvey, A Brief History of Neoliberalism (suom. Uusliberalismin lyhyt historia). Oxford University Press 2005. (e-aineisto) (1 op)
tai
Held
- McGrew, Globalization/anti-globalization (suom. Globalisaatio - puolesta ja vastaan). Polity Press 2002. (1 op)

Suoritusvaihtoehto 2:
Opintojakson korvaava kirjallinen tentti (5 op):
Haukkala
, Hiski (2012), Suomen muuttuvat koordinaatit (1 op)

sekä

Harvey, A Brief History of Neoliberalism (suom. Uusliberalismin lyhyt historia) (1 op) tai
Held
- McGrew, Globalization/anti-globalization (suom. Globalisaatio - puolesta ja vastaan). Polity Press 2002. (1 op)

Sekä erikseen ilmoitettavat artikkelit.

Opintojakson oheiskirjallisuus/artikkelit:
1) Pragmatism or what? The future of US foreign policy
International Affairs, September 2012
David Milne
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/International%20Affairs/2012/88_5/88_5milne.pdf

2) Emerging powers, North? South relations and global climate politics
International Affairs, May 2012 (pages 463-484)
Andrew Hurrell & Sandeep Sengupta

3) International political economy and the environment: back to the basics?
International Affairs, May 2012
Jennifer Clapp, Eri Helleiner

4) Multilateral cooperation and the prevention of nuclear terrorism: pragmatism over idealism
International Affairs, March 2012
Wyn Q. Bowen, Matthew Cottee, Christopher Hobbs

5) The 2011 uprisings in the Arab Middle East: political change and geopolitical implications
International Affairs, January 2012
Katerina Dalacoura

6) The 'China model' and the global crisis: from Friedrich List to a Chinese mode of governance?
International Affairs, November 2011
Shaun Breslin

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN POLPOP05
OPINTOJAKSOLLE:

- kirjatenttisuoritustapaan
alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom!
Opintojakson nimi "POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit, kirjatentti" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

- lähiopetukseen ilmoittautuminen alkaa 20.11.2014 verkkolomakkeella.

  • Huom! Hakulomakkeessa kohta"POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit, lähiopetus"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 20.2.2015!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 paikkaa)

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352