x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat (avoin yliopisto, lähiopetus tai kirjatentti, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee poliittisten ideologioiden historian pääpiirteet, on tutustunut oman aikansa ideologioihin sekä on perehtynyt ideologioiden luonteeseen ja niiden rooliin yhteiskuntien kehityksessä. Opiskelija myös osaa tunnistaa todellisuudessa vaikuttavia poliittisia ideologioita, niiden historiallis-yhteiskunnallisia lähtökohtia sekä arvioida ideologioiden mahdollisia käytännön seurauksia ja vaikutuksia paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Yleiskuvaus

Suositellaan, että ennen tätä kurssia olisivat suoritettuna kurssit: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi; POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi

Suoritusvaihtoehto 1: suoritetaan kirjallisuustenttinä (5 op). Katso kirjallisuus kohdasta Oppimateriaalit.  Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jona aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.
Tai

Suoritusvaihtoehto 2 (lähiopetus 5 op): osallistuminen aktiivisesti kevätlukukaudella 2015 järjestettävään opetukseen ja esseen laatiminen. Luentokuulustelun yhteydessä suoritetaan Freeden, Ideology: A Very Short Introduction. Oxford University Press 2003. Luennoilla (24 t) perehdytään poliittisten ideologioiden luonteeseen ja keskeisten poliittisten ideologioiden historiaan ja asemaan yhteiskuntien ja poliittisten järjestelmien kehityksessä. Kurssin suorittaminen korvaa teokset Heywood, Political Ideologies; Freeden, Ideology: A Very Short Introduction.Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.
Huom! Opetus on yhteisopetusta tutkinto-opetuksen ryhmissä (päiväopetus).

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille. Osallistuminen opetukseen: Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 19.12.2014. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

lähiopetus: Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
kirjallisuustentin vastaanottaja: Jarmo Rinne, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2015 – 11.3.2015
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

Heywood, Political Ideologies: An Introduction. Palgrave 2012. 5. painos (3 op).
Freeden
, Ideology: A Very Short Introduction. Oxford University Press 2003 (2 op).

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN POLPOP04 OPINTOJAKSOLLE:

- kirjatenttisuoritustapaan
alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi  "POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat, kirjatentti" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.
Kirjatenttivaihtoehtoon voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

-kevään 2015 lähiopetukseen ilmoittautuminen alkaa 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.

  • Huom! Hakulomakkeessa kohta "POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat, lähiopetus".
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.
  • Viimeimen maksuton perumispäivä on 19.12.2014!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 paikkaa)


***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352