x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot (avoin yliopisto, kirjatentti, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen tekstin perussääntöihin kirjoittamisen lajityyppinä. Opiskelija on tarkastellut tieteellistä kirjoittamista prosessina, tutkimusraportin rakenteellisia ominaispiirteitä, argumentointia, tieteellisen tekstin eettisiä vaatimuksia, lähdekritiikkiä sekä lähdeviitteiden roolia ja niiden merkitsemistä. Opiskelija ymmärtää mitä tieteellisyys on ja hahmottaa tutkimuksellisesta lukutaitoa ja tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä prosesseja.

Opiskelija tuntee myös erilaisia kansainvälisen politiikan ja valtio-opin tutkimuksessa hyödynnettäviä aineistoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perussäännöt ja osaa soveltaa niitä rajattuun aineistoon.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat tämän opintojakson sähköisenä kirjallisuustenttinä, tenttiä voi 31.5.2015 saakka. Katso kirjallisuus kohdasta Oppimateriaalit.

Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 31.5.15 saakka, jona aikana kirjatentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille.

Opettajat

kirjallisuustentin vastaanottaja: Tiina Rättilä, Vastaava opettaja

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson (5 op) kirjallisuustenttinä (sähköinen tentti): tentitään 3 teosta yhtenä kokonaisuutena:

LuostarinenVäliverronen, Tekstinsyöjät. Vastapaino 2007. (e-aineisto http://www.vastapaino.fi/vp/ekirjat/tekstinsyojat.pdf)

HurtigLaitinenUljas-Rautio, Ajattele itse. Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus 2010.

RonkainenPehkonenLindblomYlännePaavilainen, Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro Oy 2011.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINTOJAKSOLLE "POLPOP03 kirjatentti"
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Huom! Tähän kirjatenttinä suoritettavaan opintojaksoon voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot, kirjatentti" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 opiskelijaa/opintojakso). Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352