x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi (avoin yliopisto, osall. opetukseen tai kirjatentti, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansainvälisen politiikan peruskäsitteet ja on saanut yleiskuvan tieteenalan teorioista, osa-alueista ja kehityksestä.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen alempaa kohdasta Lisätiedot.

Suoritustapa 1: kirjallisuustenttinä sähköisessä tentissä (ks. kirjallisuus kohdasta Oppimateriaalit) opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Itsenäisesti suoritettavaaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jona aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava. Kirjatentin voi suorittaa syksyllä 2014 tai keväällä 2015.

tai

Suoritustapa 2: osallistumalla luentoihin periodilla II. Luentojen yhteydessä suoritetaan kirjallisuus Mansbach-Taylor.
- Huom!
Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).
- Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Osallistuminen opetukseen (vain syksy 2014): Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään KE 8.10.14. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Hannes Peltonen, Vastaava opettaja

Opetus

30.10.2014 – 18.12.2014
Luento-opetus 24 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kurssilla käytettävä oheiskirjallisuus:

Mansbach – Taylor, Introduction to Global Politics. Routledge 2012. 2. painos (3 op)

Brown, Understanding International Relations. Palgrave 2005. 3. painos (2 op)

Oheiskirjallisuus luetaan kurssin aikana ja sitä käytetään tunneilla tehtävien harjoitusten pohjana. Tarkemmat ohjeet annetaan ensimmäisellä luentokerralla.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle POLPOP01
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

- luentovaihtoehtoon alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella. Hakulomakkeella kohta "POLPOP01 Kansainvälisen politiikan...lähiopetus"
Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2014.

- kirjatenttivaihtoehtoon alkaen 13.8.2014. Kirjatenttivaihtoehtoon voit ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.Hakulomakkeella kohta "POLPOP01 Kansainvälisen politiikan...kirjatentti"

Katso hakuohjeet ja -lomake. Huom! Opintojakson nimi esim. "POLPOP01 Kansainvälisen politiikan... lähiopetus" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 opiskelijaa/POLPOP01)
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti 040-190 1820. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen 050-4627352. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi