x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAA22 Liikekirjanpidon perusteet (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kirjanpitoinformaation tuottamisesta ja hän ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen yrityksen taloudellisen aseman ja tuloksen muodostumisen informoinnissa. Opiskelija osaa kirjata tavanomaisia liiketapahtumia tiliristikoille ja tehdä tiliristikoilla tilinpäätöksen.

Sisältö
Opintojakson aihealueet ovat: Kirjanpidon peruskäsitteet; Erityyppiset liiketapahtumat; Kirjanpidon tiliryhmät ja kirjaussäännöt; Peruskirjausten tekeminen tiliristikoilla; Arvonlisäveron kirjanpidolliset kytkennät; Palkanmaksukirjaukset; Tilien päättäminen tiliristikkokirjanpidossa sekä tilinpäätöksen laatiminen.

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan e-oppimisalustalla.

Luento-opetus 4 h + 28 h verkossa
Orientaation lisäksi max kaksi lähiopetuskertaa

Pakolliset edeltävät opinnot:
KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet 5 op. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa  –jakson KATLAA22 Liikekirjanpidon perusteet ilman edeltävän kurssin suorittamista (tellervo.helenius@uta.fi).

Kurssi on yrityksen laskentatoimen aineopintojen osajakso "Tilinpäätösraportointi" -moduulista (koko em. moduuli yhteensä 25 op).

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään (MA 8.9.14). Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelija: katso ilmoittautuminen alhaalta kohdasta "Lisätiedot". Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (ks. ilmoittautumisosoite). Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella (50 paikkaa). Opintojaksolle valitaan ensisijaisesti ko. oppiaineen sivuaineopiskelijoita. Opiskelijat valitaan opintopistemäärän perusteella ja edeltävinä opintoina vaaditaan KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet.

Opettajat

Leppänen Pasi, Opettaja

Opetus

15.9.2014 – 17.11.2014
Luento-opetus 4 tuntia + 28 tuntia Verkossa
Ma 15.9.2014 klo 17.15-18.45, Pinni B ls. 1100 (Kanslerinrinne 1), Opintojakson orientaatio (läsnäoloa edellytetään)
Ma 6.10.2014 klo 17.15-18.45, Pinni B ls. 1100, lähiopetus
Ma 17.11.2014 klo 17.15-18.45, Pinni B ls. 3107, lähiopetus
Tentti
Ma 12.1.2015 klo 16-20, Linna K103

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia. Kurssin kokonaisarvosana muodostuu seuraavasti: 70% tentti ja 30% harjoitustehtävät.

Tentti: Ma 24.11.2014 klo 16-20 päätalo ls. A1 (tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua).

Uusintatentti: ma 12.1.2015 klo 16-20 Linna, ls. K103

Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tähän tenttiin NettiRekan kautta ja tutkinto-opiskelijat NettiOpsun kautta viimeistään 7 päivää ennen tenttiä.

 

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

1. Ihantola - Leppänen - Kuhanen - Sivonen: Yrityksen kirjanpidon perusteet ja sovellusharjoitukset, Gaudeamus, uusin painos.  Luennoitsijan ilmoittamin osin.

2. e-aineisto: Kurssimateriaali opintojakson kotisivuilla.

3. Lisäksi muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINTOJAKSOLLE KATLAA22

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen alkaa ke 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "KATLAA22 Liikekirjanpidon perusteet" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Ilmoittautumisaikaa jatkettu 31.8.2014 saakka.

Huom! Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (100 paikkaa) vaadittavat edeltävät opinnot (KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet 5 op) huomioiden.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom!
Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella (50 paikkaa). Opintojaksolle valitaan ensisijaisesti ko. oppiaineen sivuaineopiskelijoita. Opiskelijat valitaan opintopistemäärän perusteella ja edeltävinä opintoina vaaditaan KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet.
*****
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: koulutussihteeri Marjo Lahti, 040 190 1820; Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius 050 462 7352. Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi&