x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy valtiosääntöjen rakenteeseen ja funktioihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kokonaiskuvan valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista sekä kansainvälisestä ihmisoikeusjärjestelmästä.

Sisältö:
–Valtiosäännöt ja niiden suhde kansainväliseen oikeuteen ja EU-oikeuteen
–Suomen valtiojärjestyksen rakenne, valtio-orgaanien asettaminen ja kansalaisten osallistumisjärjestelmät
–Eduskunta, Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto, näiden asema, toimivaltasuhteet ja toimintamuodot
–Julkisen hallinto-organisaation valtiosääntöoikeudelliset perusteet
–Perus- ja ihmisoikeudet

Yleiskuvaus

Suoritusvaihtoehto 1: luennot (20 h) ja kirjallinen tentti
Suoritusvaihtoehto 2: luennot (20 h); essee ja kirjallinen tentti. Essee korvaa luennoilla ilmoitettavan osan kirjallisuudesta.

Opetusajat ja paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväaikaan)


Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle myös, jos parhaillaan suoritat vaadittavaa edeltävää opintojaksoa HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet.

Huom! Opintojakso vastaa avoimessa yliopistossa aikaisemmin järjestettyä JOIKA1 Yleinen valtiosääntöoikeus 4 op -opintojaksoa.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 27.2.2015. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

julkisoikeuden professori Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
julkisoikeuden yliopistonlehtori Pauli Rautiainen, Opettaja

Opetus

16.3.2015 – 31.5.2015
Luento-opetus 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentti (66 % kokonaisarvosanasta) + essee (33 % kokonaisarvosanasta).

Tentit:

to 9.4.2015 klo 16.00-18.00 Pinni B ls. 1096 (1.kuulustelu)

ti 28.4.2015 klo 16.00-20 pt.ls. D10a+b (1.uusinta)

ke 27.5.2015 klo 16.00-20 pt. ls. D10a+b (2.uusinta)

Uusintatentteihin avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat NettiRekassa 7 päivää ennen tenttiä.

                                                                                                                                                                                                                                                                        &

Oppimateriaalit

Jyränki & Husa: Valtiosääntöoikeus, 2012, s.1-372
Hallberg: Perusoikeudet, 2011, 1-213, 831-905

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN HALJUA22 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta "HALJUA22 Valtiosääntöoikeus"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 27.2.2015!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (20 paikkaa) pakolliset edeltävät opinnot HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet huomioiden


***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352