x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA25 Julkistalousoikeus (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva julkisyhteisöjen varainkäytön ja varainhankinnan sekä julkistalouden valvonnan oikeudellisista perusteista.

Sisältö
- Julkisen talouden tehtävät ja rakenne; valtiontalous ja kunnallistalous
- Valtiontaloudellinen päätösvalta
- Valtion talousarvio
- Valtiontalouden varainkäytön valvonta
- Kunnallistalous, päätöksenteko ja varainkäytön valvonta
- Kuntien valtionapujärjestelmä
- Julkinen liiketoiminta ja julkiset hankinnat
- Välillinen julkistalous

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).

Luennot (12 h); kirjallinen tentti
Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Pakolliset edeltävät opinnot: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen.
Suositeltavat edeltävät opinnot: HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa  –jakson HALJUA25 Julkistalousoikeus ilman pakollisen edeltävän kurssin suorittamista (tellervo.helenius@uta.fi)!

Huom! Opintojakso vastaa avoimessa yliopistossa aikaisemmin järjestettyä JOIKA3 Julkistalouden oikeudelliset perusteet 5 op -opintojaksoa.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään TI 30.9.14. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Julkisoikeuden ma. prof. Jani Wacker, Vastaava opettaja

Opetus

7.10.2014 – 28.10.2014
Luento-opetus 15 tuntia
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentit:
ma 27.10.2014 klo 10-12 Pinni B ls.1100 (ei tarvitse ilmoittautua)

Uusinnat:
18.11.2014 klo 16-20, pt. ls. D10a+b
16.12.2014 klo 16-20, pt. ls. D10a+b

Uusintatentteihin avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat viimeistään 7 päivää ennen tenttiä NettiRekassa.

Oppimateriaalit

Myllymäki: Finanssihallinto-oikeus. 2007. Saatavissa myös e-aineistona.

Kankaanpää - Oulasvirta - Wacker: Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle. 2011. (saatavissa e-aineistona eduskunnan tarkastusvaliokunnan internet-sivuilta (kohdasta 'Julkaisut')).

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle HALJUA25
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen
alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake. Huom! Opintojakson nimi "HALJUA25 Julkistalousoikeus" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.
Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2014

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (20 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat pakolliset edeltävät opinnot (KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen) huomioiden.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352