x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen vallan toimintaa ja organisaatiota koskevan oikeudellisen sääntelyn perussystematiikan sekä hallitsee julkisen vallan ja yksityisten välisiä suhteita määrittävät keskeiset periaatteet. Opintojaksossa opiskelija perehtyy valtiosääntöoikeuden, hallinto-oikeuden ja kunnallisoikeuden keskeiseen sisältöön.

SISÄLTÖ:
– Julkisoikeus oppiaineena
– Valtiojärjestyksen perusteet
– Suomen valtiosääntö, EU-oikeus ja kansainvälinen oikeus
– Yksilön oikeusasema; perusoikeudet ja ihmisoikeudet
– Hallinto-oikeuden peruskäsitteet ja -periaatteet
– Hallinto-oikeudellisen oikeussuojajärjestelmän pääpiirteet
– Kunnallinen itsehallinto
– Julkisoikeuden osa-alueet

Yleiskuvaus

Luennot 18 h
Luentojen jälkeen tentit (kolme tenttimahdollisuutta kevätlukukaudella 2015)
Luennot ja kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena.


Luennot torstaisin klo 16.15-20.15
Ei luentoa to 26.2.2015

Tämän kurssin pakollinen edeltävä kurssi on KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op (tai aikaisempi vastaava kurssi JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen 3 op). Ilmoittautuessasi kurssille HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet,  edeltävä kurssi (KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen) tulee olla joko jo suoritettuna TAI suoritettavana parhaillaan. HUOM! HALJUA14 kurssin tenttitulosta ei rekisteröidä ennen kuin Johdatus oikeusjärjestykseen -kurssi on hyväksyttävästi suoritettu.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 15.1.2015. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelija: katso ilmoittautuminen alhaalta kohdasta "Lisätiedot".
Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti (25) vain tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa, ilmoittautumisen tiedot päivitetään ilmoittautumisosoitteessa mainitulle sivulle. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

Opettajat

julkisoikeuden yliopisto-opettaja Heidi Niemi, Vastaava opettaja

Opetus

5.2.2015 – 12.3.2015
Luento-opetus 18 tuntia
Luennot
To 5.2.2015 - 5.3.2015 viikoittain klo 16-20, Pt. D11
To 26.2.2015, EI OPETUSTA!
Luentotentti
To 12.3.2015 klo 16-20, Pinni B1100

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Uusintatentit:

ti 24.3.2015 klo 16-20, pt. ls. D10a+b
ma 13.4.2015 klo 08-12, pt. ls. D10a+b
ma 11.5.2015 klo 08-12, pt. ls. D10a+b

Uusintatentteihin avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat NettiRekassa 7 päivää ennen tenttiä.

Oppimateriaalit

1. Husa - Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet, 2008 (josta luetaan pääjaksot I, III, VI ja VII)

2. Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, 2008 tai 2011, pääluvut 1, 3, 5 ja 9 (e-aineisto)

3. Länsineva: Perus- ja ihmisoikeudet Suomen oikeudessa (moodlessa)

4. Harjula-Prättälä, 2012: Kuntalaki, Tausta ja tulkinnat, Johdanto-osa, sivut 3-102

Huom! Kohdan 4. teos on muuttunut; tieto päivitetty 5.2.2014.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN HALJUA14 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta "KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 15.1.2015!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (100 paikkaa). Ks. pakolliset edeltävät kurssit


Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820.

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352