x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KOHAMS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari (KOHAMA) 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielmalla opiskelija osoittaa
perehtyneensä tieteelliseen ajatteluun ja
tutkimustyöhön korkeakouluhallinnon ja
johtamisen alalla. Opiskelija on perehtynyt
syvällisesti tutkielmansa kohteena olevaan
aihepiiriin ja teorioihin sekä osoittanut
kykenevänsä tutkimusmenetelmien hallintaan ja
tieteelliseen ilmaisuun.

Seminaarin ja pro gradu –tutkielman
suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti
suunnitella, toteuttaa ja arvioida tutkimuksia
sekä hyödyntää kriittisesti oman alansa
tutkimusta.

Opettajat

Yliopistonlehtori, Vastaava opettaja

Opetus

Seminaari 30 tuntia
Seminaari
Ti 9.9.2014 klo 16.00-19.00, Pinni A 4014

Arviointi

Numerolla 1-5.